Projekt “TIME” je imao dva osnovna cilja, a to su povećanje kompetencija nastavnika kroz praćenje rada drugih kolega te primjena načela održivog razvoja u praksi. Kako bi projekt uklopili u nastavni program, djelatnici Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj su se temu održivog razvoja povezati s turizmom, odnosno ugostiteljstvom.