Od 2015. godine u Osnovnoj školi Marije i Line, Umag Erasmus projekti su postali tradicija jer, nakon uspješne provedbe Erasmus+ međunarodnih projekata “P.L.A.C.E.S.” i “Love Life”, u tijeku je treći projekt koji u fokusu ima vršnjačko nasilje te pronalasku inovativnijih metoda i tehnika za suzbijanje negativnih vrsta ponašanja.