Sve se više svjedoči činjenici da se pojam nasilja među djecom spominje u svakodnevnom životu. Škola je mjesto koje bi trebalo biti bez nasilja, ali nove tehnologije omogućuju i nasilje u virtualnom svijetu, elektroničko nasilje.