prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Tema vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi Jurja Dobrile Rovinj

Sve se više svjedoči činjenici da se pojam nasilja među djecom spominje u svakodnevnom životu. Škola je mjesto koje bi trebalo biti bez nasilja, ali nove tehnologije omogućuju i nasilje u virtualnom svijetu, elektroničko nasilje.

Ono što elektroničko nasilje čini specifičnim je mogućnost zlostavljanja praktički cijeli dan. Nasilje ne prestaje kad dijete dođe kući. Sve češće se govori o vršnjačkom nasilju, pa je zato na satu razrednika s učenicima 6. razreda Osnovnoj školi Jurja Dobrile iz Rovinja odrađena tema vršnjačkog nasilja.

Tema je odrađena tijekom dva školska sata online nastave. Na prvom su satu zajedno pogledali videozapis na zadanu temu i zajedno ga prokomentirali. Učenici su anonimno ispunili anketu u Formsu u kojoj su odgovarali na pitanja tipa je li im se kad desilo vršnjačko nasilje i žele li aktivno sudjelovati u izradi digitalne knjige. Svi su dobili zadatak nacrtati ili napisati nešto na zadanu temu ili se osvrnuti na motivacijsku priču o Jošku. Učenici su prilično ozbiljno shvatili zadatak i svi su se na neki način uključili. Sljedeći sat je par dobrovoljaca aktivno sudjelovalo u izradi digitalne knjige koju je nastavnica otvorila na Book Creatoru i omogućila zajednički rad. Slagali su radove i uređivali tekst. Nažalost, nije bilo dobrovoljaca koji bi snimili sebe ili svoju priču uživo čime bi svakako i knjiga bila potpunija.

Ovo je uvijek aktualna tema koja je učenicima zanimljiva. Jako je dobro poslušati i njihove priče. Nastavnica napominje da su navedeni sati odrađeni online i da su pri tome korištene za njih nove digitalne tehnologije. Učenici su zadovoljni konačnim produktom kojeg je moguće pogledati na poveznici.