Projekt je započeo u nastavnoj godini 2013./2014. u dvjema osnovnim školama, Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Zagrebu i VII. OŠ Varaždin. Prve dvije nastavne godine projekt se održavao na međužupanijskoj razini, a nastavne godine 2015./2016. ostvaruje se isključivo u županiji Grada Zagreba.