prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “Pokažimo da je zanimljivo”

Projekt je započeo u nastavnoj godini 2013./2014. u dvjema osnovnim školama, Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Zagrebu i VII. OŠ Varaždin. Prve dvije nastavne godine projekt se održavao na međužupanijskoj razini, a nastavne godine 2015./2016. ostvaruje se isključivo u županiji Grada Zagreba.

Projekt “Pokažimo da je zanimljivo” najviše je orijentiran na empirijski pristup, a istovremeno stavlja učenika u središte pozornosti. Radom na ovom projektu naučili su kako istraživati, prikupljati činjenice promatranjem, donositi zaključke, prezentirati istraživanja i osmisliti način provjere predviđenih postignuća.

Fizika je, kao jedna od najstarijih akademskih disciplina, znanost koja svoj razvoj najviše duguje čovjekovoj radoznalosti. Uočavanjem svijeta oko sebe već od malena svatko o tom svijetu postavlja nebrojena pitanja. Istraživanje, promatranje, otkrivanje i zaključivanje fizički su i misaoni procesi koje svaki čovjek iskusi ovisno o predmetu svog zanimanja. 

Jedan od ciljeva projekta koji je pokrenut, bio je objedinjavanje tih procesa sa svrhom da učenici nastavni predmet dožive kao zabavnu realnost. Projekt je započeo u nastavnoj godini 2013./2014. u dvjema osnovnim školama. Prve dvije nastavne godine projekt se održavao na međužupanijskoj razini, a nastavne godine 2015./2016. ostvaruje se isključivo u županiji Grada Zagreba. Nositelji projekta postaju OŠ dr. Vinka Žganca i OŠ Antuna Mihanovića, a 2016./2017. projektu se pridružuju OŠ Antuna Branka Šimića i OŠ Žuti Brijeg. Sudionici projekta bili su učenici sedmog i osmog razreda.

Svjesni toga da je nastava fizike u 21. stoljeću na prekretnici, nastojali su metodički oblikovati projektne aktivnosti tako da učenici otkrivaju zanimljivosti unutar nastavnog predmeta koji predstavlja fizika, ali i da osvijeste povezanost fizike s ostalim prirodnim znanostima te da uz to, što je najvažnije, razvijaju kritičko mišljenje.

Učenike su usmjerili prema istraživačkom duhu i međusobnom poticanju i pomaganju što su oni kasnije prenosili na vršnjake i kolege kojima su predstavljali svoj rad. Za potrebe projekta učenici su sami izabrali teme i područja djelovanja. Prikupljanje činjenica na temelju iskustva stavljeno je u prvi plan, a stečeno znanje učenici mogu višestruko primijeniti u svakodnevnom životu. Učenici su radom na ovom projektu naučili kako istraživati, kako prikupljati činjenice promatranjem, donositi zaključke, prezentirati svoje istraživanje i osmisliti način provjere predviđenih postignuća. Za prezentiranje su se učenici koristili različitim nastavnim sredstvima i pomagalima (plakat, projektor, laboratorijski pribor, računalo itd.) i metode. Za svaku od metoda učenici su bili opremljeni pomagalima koja su sami izradili od predmeta koje su vidjeli ili se njima koriste u svojoj neposrednoj okolini. 

Za primjer izdvajamo rad “Vesela Fizika” koji se sastoji od 12 pokusa. Pokusi su izvedeni sredstvima koja se mogu naći u kućanstvu kao npr. pokusi proizvodnje zvuka uz pomoć čaša djelomično napunjenima vodom. Također pokusom uz pomoć čaše napunjene običnom vodom i žaruljom kao izvorom sekundarnog svjetla, prikazali kako dobiti dugu na bijelom papiru.

Projekt “Pokažimo da je zanimljivo” najviše je orijentiran na empirijski pristup, a istovremeno stavlja učenika u središte pozornosti. Konstruktivistički orijentirani pokusi (demonstracijski, individualni, grupni, itd.) uključili su učenike u sve elemente istraživanja: postavljanje hipoteza, postupak izrade, promatranje, prikupljanje i analiza podataka itd., kao što se to rade znanstvenici. Obuhvaćene su bile sve metodičke skupine: operativne, vizualne i auditivne. Time je ostvaren edukacijski cilj rada i nastave baziranih na pokusu i ciljevi projekta.

Projektom je postignuto međusobno poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje zasnovano na znanju, otvorenosti i slobodi mišljenja. Osposobljava učenike za samostalno istraživanje podiže razinu interesa za aktivno učenje, ali isto tako podiže razinu za  stvaranje novih ideja i njihovu razmjenu.  Učenici su stjecali vještine planiranja, istraživanja i organiziranja svega novog što istraže i žele dodatno naučiti. Obradom tema i njihovim prezentiranjem učenici su ujedno uvježbavali usmeno i pismeno izražavanje svojstveno objektivnim tekstovima kojima se znanstvena činjenica objašnjava precizno, točno, ali i razumljivo.