Mirna Vitković
Kinestetičko učenje u Medicinskoj školi u Rijeci

Kinestetičko učenje u Medicinskoj školi u Rijeci

Promišljajući različite stilove kojima ljudi uče (auditivni, vizualni, kinestetički stil učenja) u Medicinskoj školi u Rijeci odlučili smo provesti projekt „Kinestetičko učenje“ jer smo smatrali da je upravo ovaj oblik učenja poprilično zanemaren u standardnom nastavnom procesu.