prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zanimljiviji način učenja mehanizma klizanja aktinskih i miozinskih niti

U Medicinskoj školi u Rijeci, u sklopu teorijske nastave osnova kineziologije 2, 3 i 4 razreda fizioterapeutskih tehničara, na zanimljiviji se način uči mehanizam klizanja aktinskih i miozinskih niti tijekom mišićne kontrakcije.

Fizioterapeutski tehničar provodi brojne fizioterapijske procedure s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, ublažavanja različitih vrsta boli, nadomještanja ili unaprjeđivanja funkcija sustava organa za pokretanje. Ciljevi fizioterapijskih intervencija često se postižu primjenom kineziterapijskih tehnika tj. primjenom fizioterapijskih tehnika koje koriste pokret u svrhu liječenja. Kineziterapija (liječenje pokretom) je primijenjena znanstvena disciplina kineziološke znanosti što znači da je razumijevanje temeljnih kinezioloških zakonitiosti neophodno u smislu razumijevanja i pravilne primjene kineziterapijskih tehnika.

Jedan od kinezioloških sadržaja značajan za razumijevanje i pravilnu primjenu kineziterapijskih tehnika je mehanizam mišićne kontrakcije. Ovaj mehanizam odvija se u mišićnoj stanici (osnovi građe skeletnih mišića) i temelj je svake aktivne kretnje. Skeletni mišići sastoje se od velikog broja mišićnih stanica. Svaka mišićna stanica sadrži od nekolko stotina do nekoliko tisuća miofibrila (kontraktilnih niti). Mišićna kontrakcija nastaje kao posljedica biomehaničkih i biokemijskih promjena koje se događaju između kontraktilnih niti tijekom aktivacije mehanizma klizanja. Poznavanje osnovnih molekularnih svojstava kontraktilnih niti neophodno je za razumijevanje mehanizam klizanja aktinskih i miozinskih niti.

Obzirom na složenost i značaj nastavnog sadržaja procijenili smo neophodnim tijekom nastavnog procesa koristiti strategije poučavanja koje uzimaju u obzir različite stilove učenja (vizualni, auditivni, kinestetički), različite oblike rada u nastavi (frontalna nastava, razgovor, radionica) i primjenu IKT-a (informacijsko-komunikacijske tehnologije) u svladavanju gradiva i vrednovanja naučenog.

Poseban interes učenici su iskazali tijekom realizacije kinestetičke radionice i upotrebe IKT-a. Značajno je naglasiti da su učenici aktivno sudjelovali ne samo u provedbi već i u kreaciji zadataka koje su realizirali.

Videozapis kojim smo zabilježili aktivnosti tijekom nastavnog procesa, također je vođeni učenički uradak. 

Voditeljice projekta: nastavnice Jasminka Hržić-Grubelić, mag. physioth. i Mirna Vitković, prof. informatike i pedagogije.