Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva na satima Hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Kraljevica obilježava se s posebnim veseljem i aktivnosti za taj dan su uvijek kreativne.