Cilj projekta Spolije Srednje škole Braća Radić u Kaštel Štafiliću – Nehaju bio je istražiti i prezentirati javnosti kaštelanske spolije – našu zaboravljenu kulturnu baštinu.