Učenici Osnovne škole Ivana Filipovića u Osijeku sudjelovali su u eTwinning projektu “Matematika kroz strip i karikaturu”.