Erasmus+ projekt “Žuti patuljak” realizira se u formatu malog partnerstva (KA210, strukovno obrazovanje i osposobljavanje) sa Školskim centrom Ptuj iz Slovenije od listopada 2022.