Primjenjivost videokonferencije u nastavi geografije se nameće kao jedan od izazova u nastavi geografije 21. stoljeća.