prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zanimljivosti o piramidama

U Velikoj piramidi nikada nije smješteno tijelo faraona niti njegovo blago. Kroz nju je prolazilo mnogo kanala koji su bili misterij sve do 1993. godine. Naime, tada je Rudolf Gantenbrink prikazao svijetu čemu služe takozvani kanali za zrak u Velikoj piramidi.

Njegov robot UPUAUT 2 pronašao je vrata s dvije metalne ručice duž južnog kanala kraljeve odaje. To je otkriće definitivno odbacilo ideju da su kanali bili napravljeni radi cirkulacije zraka kroz piramidu.

Prema mišljenju nekih, Velika piramida služila je za proizvodnju vode. Kroz posebne zračne kanale dovođeni su vodik i kisik. Kako znamo da voda nastaje spajanjem ta dva plina, pretpostavlja se da sa ovo spajanje odvijalo u kamenim kutijama koje su pronađene bez poklopaca.

Zanimlivo je i to da piramida u sebi posjeduje ogroman broj podataka koji se mogu izračunati  samo uz pomoć satelita i kompjutorske obrade.

Neke od takvih podataka su i ove zanimljivosti:

  • Svaka strana piramide je duga (mjereno u ravnoj liniji) 9131 incha što, zbrojivši sve strane daje 36 524 incha. Na prvi pogled nevažan broj, ali ako se broj podijeli sa 100 dobije se 365,24. Moderna znanost je pokazala da solarna godina traje 365,24 dana. Sve navedeno pokazuje da je netko tko je gradio piramidu prije 4600 znao puno o Zemlji.
  • Prosječna visina zemlje iznad mora (Miami je najniže, a Himalaja najviše ) iznosi 5449 incha (to je bilo moguće izmjeriti tek pomoću satelita i računala) što je slučajno jednako visini piramide.
  • Sve četiri strane piramide piramide su lagano iskrivljene prema unutra odnosno imaju konkavni oblik. To se ne može primjetiti promatranjem sa zemlje. Zakrivljenost je primijetio jedan pilot 1940. godine kada je slikao to područje provjeravajući neka mjerenja.
  • Današnja mjerenja pomoću laserskih instrumenata pokazuju da je radijus zakrivljenosti tih savršeno isklesanih kamenova jednak radijusu Zemlje. Za tim radijusom je Newton dugo tragao.
  • U hebrejskom jeziku svako slovo ima numeričku vrijednost. Stoga, svaka riječ ima svoju numeričku vrijednost zbroja svih slova koja je čine. U tekstu o Piramidi (Isaiah 19:19,20) numerička vrijednost svih slova iznosi 5449 – što je visina Velike Piramide izražena u inčima.