prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Državna matura – jesenski (drugi) rok u školskoj godini 2022./2023.

Prijava ispita za jesenski (drugi) rok moguća je od 22.7.2023. od 12:00 sati do 31.7.2023. do 12:00 sati.

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i putem svoje stranice.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za drugi rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

  1. Provedba ispita državne mature u jesenskom (drugom) roku:

– od 21.8.2023. do 6.9.2029. prema Kalendaru državne mature 2022./2023. za jesenski (drugi) rok

  1. Mjesto pisanja ispita državne mature:

– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

– Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 5.8.2023.

– Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

  1. Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u drugom roku:

– Rok za uplatu: 5.8.2023. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 5.8.2023. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
– Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

– Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

– Učenici koji su ove godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

– Učenici koji trebaju ponovno polagati ispite jer ih nisu položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

  1. Važni datumi za pristupnike

Važna napomena:

Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Važni datumi

  1. Naknadna prijava ispita:

1.8.2023. do 5.8.2023.

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
– teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

  1. Promjena ispita i promjena razine ispita:

1.8.2023. do 5.8.2023.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr 
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita

Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

  1. Odjava ispita:

   1.8.2023. do 5.8.2023.

   – Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava.dm@ncvvo.hr

Obrazac za odjavu ispita

  1. Dostava dokumentacije

    Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

    – svjedodžbe svih razreda srednje škole
– završnu svjedodžbu.

       Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika i ne vraćaju se pristupnicima.

       Rok za dostavu dokumentacije: od 22.7.2023. do 5. 8. 2023.

       Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 5.8.2023.

       Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 2.9.2023.

       Adresa za dostavu dokumentacije:

       Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka “dokumenti za DM”

       Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
       –  pozivom na broj: 01/4501 899
–  slanjem upita e-poštom na adresu: drzavna.matura@ncvvo.hr

 Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2022./2023. – drugi rok