Nacionalni centar za vanjsko vredovanje obrazovanja objavio je kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2022./2023. za ljetni i jesenski rok.