prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ekonomska škola Požega u tri nova Erasmus+ projekta

Ekonomska škola Požega u novu školsku godinu 2019./2020. ulazi s tri novoodobrena Erasmus+ projekta. Riječ je o projektima Mladi poduzetnici održavaju Zemlju (Young Entrepreneurs sustaining the Earth; YES:the Earth), Obuhvaćanje kulturne baštine malih europskih gradova (Encompassing Cultural Heritage Of Small European Towns; ECHOSET) i Kulturna baština i unapređenje zajedništva među europskim čitateljima (Cultural Heritage and Promotion of Togetherness Among European Readers; CHAPTER).

YES: the Earth je inovativan i višeslojni projekt kojemu je cilj poticati i razvijati učeničku kreativnost, potencijal, inovacije, STEAM vještine i učinkovito korištenje digitalne tehnologije kako bi osvijestili i poduzeli mjere u vezi s izazovima održivosti te poboljšali svoja poduzetnička znanja i vještine kao i vještine engleskog jezika, vršnjačkog učenja te socijalnih vještine učenika i nastavnika.

Ukupna vrijednost projekta je 142,620.00 eura, a Ekonomska će škola za troškove provedbe dobiti 29,220.00 eura. Tijekom dvije godine trajanja projekta po 4 učenika i 2 nastavnika škole posjetit će škole partnera u Latviji, Rumunjskoj, Grčkoj, Turskoj i Italiji.

ECHOSET je projekt u koji je uključeno 6 škola, iz Poljske, Španjolske, Makedonije, Litve, Njemačke i Hrvatske, iz vrlo različitih sredina, ali svima je zajedničko da su iz malih europskih gradova. Taj naizgled nepovoljan položaj utječe na razvoj samopoštovanja djece, budućeg izbora studije i profesionalne orijentacije, što ovim projektom želimo promijeniti i pružiti našim učenicima mogućnosti za kvalitetno neformalno i međukulturalno učenje. Širok je raspon predmeta koji uključujemo u projekt, od stranog i materinjeg jezika, Povijesti, Geografije, Vjeronauka, Matematike, Glazbe, Umjetnosti i određenih strukovnih predmeta.  Glavni je cilj projekta navesti učenike na istraživanje lokalne tradicije, zanata, hrane, pjesme, folklora, legende i slično te ih predstaviti jedni drugima i široj javnosti kao vrednote europske kulturne baštine. Za provođenje projekta Europska komisija odobrila je ukupno 186,222.00 eura, od čega je 29,730.00 dodijeljeno Ekonomskoj školi Požega. Projekt će trajati dvije školske godine, a ostvarit će se i kroz 6 mobilnosti na koje će putovati 4 učenika i 2 nastavnika sa svake škole partnera.

CHAPTER je projekt prijavljen i odobren u Republici Hrvatskoj, što znači da je Ekonomska škola Požega ponovno u ulozi glavnog koordinatora u transnacionalnom školskom partnerstvu. Nastavak je to nagrađivanog projekta BookPals@schools.eu, iz kojeg su sa starim partnerima iz turskog Istanbula osnovali novo partnerstvo te uključili nove partnere škole iz Grčke, Italije, Španjolske i Švedske. Osnovna je ideja projekta motivirati učenike da čitaju više, a dosadašnje međunarodno iskustvo osvijestilo ih je da je vršnjačko poučavanje vrlo vrijedna metoda u ovakvim nastojanjima. Kroz niz kreativnih aktivnosti učenici će poticati jedni druge da čitaju i izražavati se na nove načine, a nastavnici ću razmijeniti suvremene nastavne metode poželjne u razvoju školskih kurikuluma. U skladu s nastojanjima Europske unije da očuva europsku kulturnu baštinu, projekt će predstaviti nacionalne književnosti 6 uključenih država te podijeliti rezultate koristeći učeničke digitalne vještine.

Ukupna je vrijednost projekta 190,098.00 eura, od čega je školi u Požegi doznačeno 37,488.00 eura. Projekt će trajati dvije godine, realizirati se kroz 6 mobilnosti na koje će biti upućeno po najmanje 4 učenika i 2 nastavnika iz svake škole partnera.