prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ ELIT: Razvoj ekološke pismenosti u I. osnovnoj školi Čakovec

Što je pismenost? Koje su vrste i značaj pismenosti? Iskustva i primjeri dobre prakse u međunarodnom projektu razvoja ekološke i digitalne pismenosti učenika, učitelja i lokalne zajednice.

 

 

Temeljno shvaćanje pismenosti podrazumijeva kompetencije u području čitanja, pisanja i računanja. Pismenost obuhvaća mnogo više od toga, ona uključuje osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drukčijih te osposobljenost za trajno učenje. Uz osnovnu pismenost suvremeno društvo teži kontinuiranom razvoju drugih oblika pismenosti: informatička, matematička, znanstvena, metodološka, ekološka itd.

Pismenost čine temeljna znanja i vještine koje su prepoznate kao preduvjet cjeloživotnom učenju, kompetencijama što ih je potrebno steći tijekom inicijalnog obrazovanja za uspješno učenje tijekom ostatka života. Pismenost je temelj za napredak društva. Ona pojedincu omogućuje da spremno prihvati izazove globalizacije, promjene u društvu i gospodarstvu, pojavu novih tehnologija itd.

O važnosti pismenosti govori činjenica da je UNESCO još 1965. godine pokrenuo inicijativu za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti na globalnoj razini. Obrazovni sustav od najranije dobi djecu priprema za kontinuirani razvoj cjeloživotnog učenja i razvoj svih oblika pismenosti za buduća zanimanja. Posebnu dimenziju u stjecanju znanja, vještina i sposobnosti donose međunarodne suradnje u obliku školskih partnerstava iz programa Erasmus+ koje omogućuju razmjenju znanja, iskustava, primjera dobre prakse sa zajedničkim ciljem: jačanje kompetencija svakog pojedinca, promatranje okoline, uočavanje problema, prihvaćanje izazova, predlaganje rješenja uočenih problema i aktivno sudjelovanje u lokalnoj i međunarodnoj zajednici.

 

 

I. osnovna škola Čakovec jedna je od najaktivnijih škola u Hrvatskoj u razvoju međunarodne suradnje kroz programe Europske komisije. Ovih dana škola privodi kraju projekt Erasmus+ KA2 Ecological literacy u kojem smo u prošle dvije godine aktivno razvijali ekološku pismenost učitelja, učenika, roditelja i lokalne zajednice u suradnji s partnerskim školama iz Rumunjske, Turske, Portugala, Litve i Cipra. Aktivno smo učili i istraživali o konceptima zelene energije, zelene kuće, čiste energije, upoznali smo obnovljive izvore energije, utjecaj zagađenja na vremenske (ne)prilike i prirodne nepogode, smanjenje kvalitete života zbog različitih vrsta zagađenja.

Rezultate istraživanja i rada u školi, učenici i učitelji naše škole predstavljali su partnerima na sastancima te zajednički osmišljavali i predlagali rješenja i pokretali inicijative za razvoj ekološke pismenosti vodeći se konceptom 3R (reuse – reduce – recycle). Zajedničkim radom svih partnera osmišljeni su novi scenariji učenja, izrađen je niz plakata, brošura, interaktivni višemedijski obrazovni sadržaji, edukativne igre, zeleni rječnik, zbirke crteža i pjesama itd. Projektni rezultati predstavljeni su na mnogim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim konferencijama u svim partnerskim zemljama. Najvažniji su projektni rezultati razvoj ekološke i informatičke pismenosti, komunkacije na stranom jeziku, sklapanje čvrste suradnje i prijateljstava za cijeli život među više od šestotinjak aktivnih sudionika u projektu iz šest različitih zemalja.