prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ projekt “Multimodal Mindset”

U sklopu Erasmus+ KA220 projekta “Multimodal Mindset”, četiri nastavnice Srednje škole Ban Josip Jelačić sudjelovale su LTT aktivnostima u Istanbulu u periodu od 19. do 23. rujna 2022. godine.

Škola je zajedno s Češkom, Litvom, Poljskom, Rumunjskom i Turskom jedan je od partnera u Erasmus+ KA220 projektu “Multimodal Mindset (MSet)”. Projekt se bavi multimedijskom pismenošću i za cilj ima izraditi materijale koji će pomoći nastavnicima u poučavanju multimodalne pismenosti. U projektu se naglasak stavlja na medijsku pismenost, kreativnu dramu i digitalno pripovijedanje kao načine koji će nam pomoći razviti multimodalnu pismenost.

Prije same mobilnosti u Istanbulu, svatko od partnera bio je zadužen za jedno od tri navedena područja. Nastavnice škole, Helga Kraljik i Ankica Šarić, izradile su lekcije koje se temelje na medijskoj pismenost s naglaskom na vizualnom, audio i istraživačkom učenju. Zajedno s Željkom Brezni i Zvonimirom Špoljar sudjelovale su u pilotiranju aktivnosti u sva tri modula koja su se sastojala od po četiri lekcije.

U prvom modulu posvećenom medijskoj pismenosti, bavili su se temama tradicionalnih i online medija te reklamama. Modul kreativne drame bavio se razvijanjem emocionalne inteligencije kroz različite dramske tehnike, a u lekcijama vezanim uz modul digitalnog pripovijedanja bavili su se aktivnostima koje potiču kreativnost, suradnju, komunikaciju te kritičko mišljenje kroz pričanje vlastite priče uz pomoć interneta i digitalnih alata.

Nakon uspješnog završetka prvog dijela projekta, u sljedećem će koraku partneri izraditi scenarije učenja koji će biti pilotirani zajedno s učenicima svih partnera u školi.