prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ projekt Uči(ti) za budućnost

Ekonomsko-birotehnička škola iz Slavonskog Broda privodi kraju Erasmus+ projekt Uči(ti) za budućnost (Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince). Projekt je financiran od strane Europske unije, a sredstva je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU. U sklopu projekta ostvarene su mobilnosti 10 djelatnika škole u razdoblju od 2. do 6. srpnja 2018. godine u Londonu, gdje su nastavnici pohađali strukturirane tečajeve.

Analizom potreba djelatnika Ekonomsko-birotehničke škole iz Slavonskog Broda utvrđena su dva prioritetna područja koja je bilo potrebno unaprijediti: razviti poduzetnički način razmišljanja kod učenika kroz nastavu općeobrazovnih predmeta i osuvremeniti mentorske vještine nastavnika koji su mentori nastavnicima pripravnicima. Zato je jedna skupina djelatnika (4 nastavnika općeobrazovnih predmeta i stručni suradnik) pohađala strukturirani tečaj Razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja u obrazovanju, a druga je skupina nastavnika (promoviranih u zvanja mentora i savjetnika te ravnatelj škole) pohađala strukturirani tečaj Edukacija mentora i savjetnika. Oba su se tečaja održala u Londonu, od 2. do 6. srpnja 2018. godine.

Samom mobilnošću ostvarena su dva glavna cilja projekta: 

1. osnažene su kompetencije nastavnika u području poduzetništva i inicijativa tako što su nastavnici usvojili metode poučavanja kojima se kod učenika razvija smisao za poduzetništvo;

2. osuvremenjene su kompetencije nastavnika promoviranih u zvanja mentora i savjetnika i ravnatelja škole za mentoriranje i pružanje kvalitetnije profesionalne podrške nastavnicima pripravnicima. 

Početkom nove školske godine uslijedile su mnogobojne diseminacijske aktivnosti i primjena naučenoga u neposrednom radu s učenicima. Održana su brojna predavanja i radionice na školskoj, županijskoj i međužupanijskoj razini, s ciljem upoznavanja što većeg broja nastavnika s rezultatima projekta. 

Kako bi se osigurao što kvalitetniji transfer znanja, nastavnici su izradili brošure (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku) sa sažetkom sadržaja obrađenih na strukturiranim tečajevima. Izrađen je i Vodič za nastavnike pripravnike i njihove mentore, s važnim i praktičnim savjetnima koji nastavnicima pripravnicima mogu biti od velike pomoći u procesu stažiranja i polaganju stručnog ispita, a njihovim mentorima Vodič može poslužiti kao svojevrstan metodički podsjetnik. 

Za neposredan rad s učenicima u nastavi osmišljene su radionice u kojima se obrađuju teme o kojima su nastavnici učili na tečajevima i pomoću kojih se kod učenika razvijaju karakteristike važne za poduzetnike: kreativnost, empatija, vještine timskog rada, pregovaračke vještine, strateške vještine i poduzetničko razmišljanje. Radionice su izazvale veliki interes svih djelatnika škole, a učenici ih smatraju zanimljivima i korisnima. Nadalje, do sada su pokrenuta dva međunarodna eTwinning projekta u kojima se kod učenika razvija smisao za poduzetništvo i poduzetnost. 

Sve brošure, radionice i Vodič za nastavnike pripravnike i njihove mentore objavljeni su na mrežnoj stranici Ekonomsko-birotehničke škole (rubrika Projekti), pa ih mogu preuzeti i koristiti svi zainteresirani nastavnici.

Sudjelovanjem u Erasmus+ projektu mobilnosti nastavnici su usavršili postojeće vještine i kompetencije te usvojili nove, modernizirali vlastiti način rada i poučavanja, razvili komunikacijske vještine ne engleskom jeziku te se otvorili ka Europi i suradnji s kolegama iz europskih zemalja. Osnaživanjem kompetencija nastavnika modernizirao se nastavni proces, od čega najveću korist imaju oni najbitniji u tom procesu – (naši) učenici.