prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Game Masters”

Učenici 6. b razreda Osnovne škole knez Trpimir Kaštel Gomilica, tijekom rujna prošle godine uključili su se u međunarodni eTwinning projekt pod nazivom “Game Masters”. Projekt se provodi pod mentorstvom Tine Parać, profesorice engleskog i talijanskog jezika.

 

Osim učenika Osnovne škole kneza Trpimira, u ovom projektu sudjeluju još tri škole iz Turske, dvije škole iz Poljske i jedna škola iz Ukrajine. U rad na projektu ukupno je uključeno 64 učenika i 8 učitelja.

Cilj projekta bio je da učenici tijekom nekoliko faza nauče samostalno koristiti mnogobrojne digitalne alate kao što su WordArt, Cram, LearningApps, Canva, Photo Editor 550, BookCreator, Story Jumper i sl.

Radom na projektu, učenici su također osnažili svoje jezične kompetencije kako u govornom tako i u pisanom iskazu na engleskom jeziku. Engleski jezik postao puno više od nastavnog predmeta. Projekt “Game Masters” je dio školskoga kurikuluma, ali i školskoga preventivnog programa.

Suvremenim metodama poučavanja i aktivnostima učenika, tijekom realizacije projekta poticalo se kritičko promišljanje o važnosti učenja stranih jezika, prihvaćanje drugih kultura i različitosti, upotreba digitalnih tehnologija i medija, promicala se prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i nasilja i naglašavala sigurnost u virtualnom okruženju. 

U ožujku „Game Masters“ tim uključio se u aktivnost predstavljanja eTwinning projekta u Školi. Svojim gostima, učenici su uz pomoć profesorice Parać predstavili sve eTwinning projekte na kojima rade ove školske godine.

Rad na projektu nastavio se tijekom nastave na daljinu. To je bilo vrlo zahtjevno za sve sudionike projekta koji su uložili veliki trud da bi naš projekt priveli kraju. Profesorice su organizirale webinare kako bi se lakše dogovorile i uskladile rad u novonastaloj situaciji.            

Kako bi svojim učenicima olakšala rad, profesorica Tina Parać je od početkadrugog polugodišta, radi lakše suradnje, hrvatski tim učenika uključila u rad virtualne učionice.

Za potrebe projekta snimljeno je nekoliko videozapisa s ciljem promidžbe projekta:

Kao rezultat zajedničkog rada svih škola, tijekom nastave na daljinu, prvo je izrađena digitalna knjiga RiddleBook uz pomoć alata StoryJumper. Zatim su učenici iz svih partnerskih škola bili podijeljeni u grupe i na taj način zajednički izradili digitalnu knjigu Lords of the Science koristeći alat BookCreator.

Iako su školu pohađali u izmijenjenim okolnostima, radom na daljinu su obilježili i Dan sigurnog interneta kao i Dan eTwinninga.

Za kraj projekta, zajedničkim radom svih profesorica, izrađena je mrežna stranica projekta na kojoj možete vidjeti sve radove i rezultate projekta. Svim učenicima koji su sudjelovali na projektu bit će uručena priznanja kojima su stekli naziv “Game Masters”.