prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2019./2020.

Na temelju članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018., u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske je na 169. sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine donijela odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2019./2020. sredstvima iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske, koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Učenici koji ostvaruju pravo na naknadu obvezni su nadležnim centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2019./2020. upisan prvi put u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade).

Nadležni centri za socijalnu skrb podatke o učenicima osnovnih škola koji ostvaruju pravo na financiranje drugih obrazovnih materijala te učenicima srednjih škola koji ostvaruju pravo na financiranje obveznih udžbenika za šk. god. 2019./2020. dostavit će Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem računalne aplikacije do 30. rujna 2019. godine.

Odlukama je propisano da pravo na financiranje ne ostvaruju učenici osnovnih škola koji:

  • ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi
  • ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala
  • ponavljaju razred

i učenici srednjih škola koji:

  • ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi
  • ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika
  • ponavljaju razred

i zato centri za socijalnu skrb ne dostavljaju njihove podatke za isplatu Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Učenici s područja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje će za šk. god. 2019./2020. osigurati nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola također ne mogu ostvariti pravo na naknadu pa centri za socijalnu skrb njihove podatke također ne upisuju u aplikaciju.

Ministarstvo će školama na žiroračune uplatiti novčana sredstva za nabavu drugih obrazovnih materijala, odnosno obveznih udžbenika učenicima koji ostvaruju pravo na njihovo financiranje, a škole su dužne nabaviti ih svojim učenicima. Sukladno članku 14. stavku 6. Zakona udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima iz Državnoga proračuna vlasništvo su škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine. Druge obrazovne materijale, odnosno udžbenike škole knjiže kao svoju imovinu, a upute za knjiženje dobivenih sredstava MZO će školama naknadno dostaviti e-poštom.

Više je informacija dostupno na poveznici.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.