prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

FUTURE ED: KA1 usavršavanje nastavnika

Učiteljica razredne nastave Danijela Maurac, logopedinja škole Mirjana Mamić i školska knjižničarka Ana Bučević Romić Osnovne škole Bol iz Splita, sudjelovale su u Erasmus+ KA1 “Future ED” projektu u Dublinu u Irskoj.

Svaka od njih sudjelovala je u samostalnom tečaju i stekla nove nastavničke kompetencije. Sudjelovanjem u tečaju ostvarile su glavne ciljeve projekta poput razvijanja digitalnih vještina u izradi digitalnih materijala različite namjene, podizanje čitalačke pismenosti i izražavanja kroz igru i dramu te upoznavanje i primjena novih metoda rada.

Učiteljica Danijela Maurac sudjelovala je u tečaju “Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for All Students” kod trenerice Miriam Stewart. Tijekom tečaja, učiteljica je naučila nove dramske metode i tehnike, dramske improvizacije kojima se razvijaju učeničke kompetencije i samopouzdanje. Usporedila je načine poučavanja dramom u drugim državama EU i shvatila kako dramskim odgojem utjecati na osobni razvoj učenika, ali i društveni život škole.

Logopedinja škole Mirjana Mamić sudjelovala je na tečaju “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”. Manja grupa sudionika je tijekom tečaja kroz praktičan rad upoznala sve kategorije tehnološki poboljšanog učenja i kako se prijenosna računala, tableti i pametni telefoni mogu integrirati u obrazovanje. Logopedinja je naučila i prenijela znanja kolegama o tome kako koristiti softver, platforme i aplikacije za komunikaciju, upravljanje grupama i poticanje suradnje. Posebno se posvetila proučavanju novih digitalnih alata koji se koriste u svrhu učenja jezika; kako materinskog, tako i engleskog kao drugog jezika (npr. Visuwords.com – vizualno istraživanje rječnika).

Također, iskusila je i kako se učenje može poboljšati korištenjem ozbiljnih tehnoloških igrica i kvizova (npr. Plickers.com – aplikacija koja koristi i nisku i visoku tehnologiju). Najzanimljiviji dio je bio kako implementirati umjetnu inteligenciju u pripremu za rad i rad s učenicima, primjerice koristeći conker.ai koji generira kviz na bilo koju zadanu temu. Nakon ovakvog tečaja ostaje inspiracija za korištenje ICT alata na motivirajući i pedagoški način. 

Knjižničarka Ana Bučević Romić sudjelovala je na tečaju CLIL nad PBL to Improve Student Engagement kod trenerice Gillian Cook. Tijekom tečaja upoznala se s novim metodama rada i naučila kako ih primijeniti u svakodnevnome radu s učenicima. Usavršila je komunikacijske vještine u odnosu nastavnik-učenik te kako učenike podučiti da razviju svoje jezične kompetencije. Tečaj je obuhvatio podizanje razine usmenog izražavanja kroz prvi, tj. materinski jezik te druge jezike komunikacije poput drugog stranog jezika ili trećeg stranog jezika, poznatijih pod pojmovima L1, L2, L3… Tečaj je ukazao na upoznavanje s pojmovima CALP i BICS. BICS kao svakodnevni jezik u učeničkoj komunikaciji. Također, knjižničarka je stekla kompetencije pomoću kojih će učenicima pomagati da razviju svoj CALP jezik, tj. akademski jezik za svoje obrazovne potrebe. PBL označava učenje temeljeno na projektima.

Kroz tečaj je stekla vještine i kompetencije kako učenike podučiti projektnom učenju, tako da uče kroz svoj istraživački rad, a onda taj isti rad prezentiraju lokalnoj zajednici. To može biti i neki narodni ples koji će prvo istražiti, a onda ga naučiti plesati. Prezentaciju mogu održati na školskoj predstavi kao plesni nastup za školske potrebe javno-kulturnih izvedbi. Osim plesnih izvedbi završni cilj PBL-a može biti i dramska predstava o lokalnoj ili narodnoj legendi. Knjižničarka je kroz svoj tečaj razvila nove metode rada, koje će joj omogućiti da kod djece razvije njihove jezične kompetencije i projektne aktivnosti. S ciljem stvaranja završnih ishoda plesnih, dramskih i dr. djela za potrebe školskih javno-kulturnih izvedbi.

 Tijekom putovanja i tečaja nastavnice su stekle nova znanja i vještine koje će primjenjivati u budućem radu s učenicima. Također tijekom boravka upoznale su se i s irskom kulturom, baštinom, povijesti i prirodom. Ovo iskustvo potaklo ih je da u budućnosti još više rade na svome stručnom usavršavanju i učenju novih metoda rada čiju će implemetaciju prenijeti na svoje učenike. Između ostalog učile su plesati irski narodni ples. Kako je to izgledalo pogledajte na poveznici.