prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Homeopatija nije učinkovita za liječenje ijedne bolesti

Homeopatija je vrsta komplementarne i alternativne terapije koja se temelji na znanstveno potpuno netočnoj ideji da se vlastiti mehanizmi cijeljenja u tijelu mogu stimulirati korištenjem posebno pripremljenih, ekstremno razrijeđenih otopina.

Dva su postulata homeopatije – da tvari koje mogu uzrokovati bolest ili simptome u zdrave osobe mogu, u vrlo malim dozama izliječiti te simptome u bolesne osobe te da iznimno razrijeđene otopine „pamte“ originalnu tvar koja je iznimno razrijeđena. Homeopatski pripravci se rade tako da se uzme određena tvar (biljka, životinjski materijal, ili kemijski spoj) i razrijedi se u vodi ili alkoholu, nakon čega se silovito udara spremnik koji sadrži otopinu. Taj se proces ponavlja nekoliko puta.

Međutim, često homeopatski pripravci, nakon tog golemog razrjeđenja, ne sadrže niti jednu molekulu otopljene tvari. Homeopatske tvrdnje da voda „pamti“, odnosno da otopljene tvari ostavljaju „potpis“ u vodi, čak i ako nisu više u toj otopini prisutne, suprotne su osnovnim fizikalnim i kemijskim zakonima. Homeopatske tvrdnje po kojima njihovi pripravci djeluju bolje što su više razrijeđeni u suprotnosti su s farmakološkim ispitivanjima koja pokazuju da veća koncentracija otopljene tvari mora imati veći učinak od manje koncentracije.

U ožujku 2015. australska vladina organizacija National Health and Medical Research Council (NHMRC) objavila je rezultate sustavnog pregleda znanstvenih dokaza o učinkovitosti homeopatije za liječenje različitih kliničkih stanja, s ciljem pružanja pouzdanih informacija za građane o korisnosti homeopatije.

Opsežni pregled znanstvenih dokaza uključuje:

  • Sustavni pregled dokaza iz dostupnih sustavnih pregleda o djelotvornosti homeopatije za liječenje različitih kliničkih stanja u ljudi
  • Izvješće o dokazima koji su podneseni NHMRC-u prije početka pregleda dokaza,
  • Izvješće o dokazima koji su podneseni NHMRC-u tijekom javnih konzultacija o radnoj verziji informacija, i
  • Analiza objavljenih smjernica i drugih vladinih izvješća.

Dokazi koji su prikupljeni u okviru te procjene dokaza sažeti su u javno dostupnim informacijama NHMRC-a.

Sažetak zaključaka

Temeljem procjene dokaza o djelotvornosti homeopatije, NHMRC zaključuje da ne postoji niti jedno zdravstveno stanje za koje postoje pouzdani dokazi da je homeopatija učinkovita.

Homeopatija se ne bi trebala koristiti za liječenje zdravstvenih stanja koja su kronična, ozbiljna ili koja bi mogla postati ozbiljna. Osobe koje odluče koristiti homeopatske pripravke ozbiljno ugrožavaju svoje zdravlje ako zbog takve terapije odbijaju ili odgađaju korištenje terapija za koje postoje dobri dokazi o djelotvornosti i sigurnosti. Osobe koje razmatraju bi li trebale početi uzimati homeopatske pripravke bi najprije trebale posjetiti svojega liječnika da se utvrdi o kakvim točno zdravstvenim tegobama se radi i koje liječenje je za takvo stanje najbolje.

Zašto je vladina organizacija provela tu analizu?

NHMRC navodi da su oni odgovorni za podržavanje istraživanja u medicini i zdravstvu, te da su odgovorni za pružanje dokaza građanima o najboljim mogućim dokazima. Njihovi savjeti trebali bi pomoći ljudima da donesu informirane odluke o vlastitoj skrbi. To uključuje i davanje savjeta o korištenju takozvanih alternativnih i komplementarnih terapija ili tradicionalne medicine, za koju usprkos dugoj povijesti, često nije dokazano da je djelotvorna.

NHMRC navodi da se za mnoge terapije i proizvode promovira da imaju koristan učinak na zdravlje, a zapravo ima malo ili nimalo dokaza koji bi poduprli te tvrdnje. U nekim slučajevima te tvrdnje mogu obmanuti ljude i navesti ih da odbace terapije standardne medicine, za koje postoje dokazi o djelotvornosti, kako bi uzimali terapije koje nisu utemeljene na dokazima.

NHMRC upozorava da osobe koje uzimaju homeopatske pripravke trebaju biti svjesni potencijalnih koristi i rizika kako bi donijeli informiranu odluku o svojem zdravlju. Zdravstveni radnici također trebaju znati što je homeopatija kako bi bili svjesni rizika kojima se izlažu pacijenti ako odluče uzimati homeopatske pripravke umjesto terapija standardne medicine koje su utemeljene na dokazima.

Zbog tih razloga NHMRC je proveo procjenu dokaza kako bi se građanima omogućio uvid u pouzdane informacije o djelotvornosti homeopatije.

Metode

Znanstvenici koji su proveli analizu za NHMRC prikupili su dokaze iz sustavnih pregleda literature o homeopatiji u kojima je analizirana djelotvornost homeopatije za liječenje različith bolesti u čovjeka. Ukupno je prikupljeno 57 sustavnih pregleda u kojima je analizirano 176 pojedinačnih studija. Studije su uključene jedino ako su usporedile skupinu ljudi koja je dobila homeopatsku terapiju sa sličnom skupinom ljudi koji nisu dobili homeopatski pripravak (kontrolirane studije). Za svako zdravstveno stanje znanstvenici su procijenili kvalitetu sustavnog pregleda korištenjem standardne međunarodno prihvaćene metode te su zabilježili broj i vrstu studija uključenih u sustavni pregled. Korištenjem informacija iz sustavnog pregleda, znanstvenici su također procijenili kvalitetu svake pojedinačne studije uključene u te sustavne preglede, te su uzeli u obzir različite čimbenike koji su mogli dovesti do pristranosti u tim istraživanjima.

Rezultati

Nisu nađeni pouzdani dokazi iz kliničkih pokusa provedenih na ljudima da je homeopatija djelotvorna za liječenje bilo koje od niza bolesti koje su analizirane. Nisu pronađene kvalitetne, dobro osmišljene studije, koje su uključile dovoljan broj ispitanika da bi opisale smislen rezultat, a koje bi pokazale da homeopatija poboljšava zdravlje u odnosu na placebo ili dovodi do sličnih poboljšanja zdravlja koji su usporedni s nekom drugom terapijom.

Za neka zdravstvena stanja studije su pokazale da homeopatija nije djelotvornija nego placebo. Za druga zdravstvena stanja su pronađene studije loše kvalitete koje su opisale da je homeopatija učinkovitija nego placebo ili jednako učinkovita kao neka druga terapija. Međutim, s obzirom na ograničenja tih studija, ta istraživanja nisu pouzdan dokaz da bi se donijeli zaključci o tome da li je homeopatija djelotvorna. Za ostala zdravstvena stanja nije bilo moguće donijeti bilo kakve zaključke o tome je li homeopatija djelotvorna ili nije jer nije bilo dovoljno dokaza.

Zaključak

Homeopatija nije znanstveno utemeljena metoda liječenja. Nema znanstveno utemeljenih dokaza da homeopatija može liječiti ikakav poremećaj zdravlja. Nemojte padati na ideje tipa “ako ništa, barem je sigurno, neće mi naškoditi”. Pročitajte brošuru Nemam što izgubiti ako pokušam. Nemojte bacati novac na homeopatske pripravke.

 

Članak je prenesen s portala Dokazi u medicini.