prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Stručni suradnici

Jeronim Dorotić

Jeronim Dorotić je asistent na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te doktorand na „Europskim studijima“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2006. stječe kvalifikaciju diplomiranog ekonomista managementa na Rochester Institute of Technology Croatia u Dubrovniku. Godine 2009. stekao je kvalifikaciju sveučilišnog specijalista europskih studija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te kvalifikaciju Master of Arts na Fakultetu umjetnosti i društvenih znanosti Sveučilišta u Maastrichtu. Tijekom 2007. i 2008. godine radio je kao stalni suradnik na CARNET-ovoj E-learning akademiji od kada počinje objavljivati edukativne članke za rubriku “Širom svijeta” u okviru CARNET-ovog Portala škole.hr.

Dr. sc. Petar Jandrić

Petar Jandrić je profesor visoke škole i voditelj izvanrednog stručnog studija informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, naslovni docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te profesor i direktor Instituta za istraživanje i razvoj znanja u Globalnom centru za napredne studije (Global Centre for Advanced Studies) u Michiganu, SAD. Tijekom karijere radio je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET-u, u Nacionalnom centru za e-znanost na Sveučilištu u Edinburghu (National e-Science Centre, University of Edinburgh), na Likovnoj akademiji Sveučilišta u Glasgowu (Glasgow School of Art), te u Cass školi za edukaciju na Sveučilištu u Istočnom Londonu (Cass School of Education, University of East London). Objavio je pet knjiga i 50-ak stručnih i znanstvenih radova, a član je uredničkih odbora sedam međunarodnih znanstvenih časopisa. Petrovi istraživački interesi smješteni su na razmeđi kritičke pedagogije i digitalnih kultura. Osobna mrežna stranica: http://petarjandric.com/.

Doc. dr. sc. Tihomir Katulić

Tihomir Katulić rođen je 1979. godine u Zagrebu. Godine 2003. diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. i doktorirao s temom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu. Godine 2006. počinje raditi na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima poput Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prava u gospodarstvu, Informatora, Edupointa itd. Od 2007. do 2010. član uredništva časopisa Edupoint. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a stručne članke i analize objavljuje i u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac, Plan B itd.

Dinko Kolarić, dr. med.

Dinko Kolarić je doktor medicine, liječnik pri Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, radi na pregledima dobrovoljnih davaoca krvi diljem Hrvatske. Nakon diplome 2003. godine radio je kao liječnik obiteljske medicine u D.Z.- MUP-a, te u sanitetu prilikom razminiravanja. U suradnji sa Crvenim križem, predavač je Prve pomoći u auto školama. Bavi se odbojkom, te je bio liječnik više zagrebačkih odbojkaških klubova, a još uvijek liječi sportaše na mnogim natjecanjima. Završio je tečaj za usavršenog računskog operatera, te je radio kao suradnik u magazinu “Svijet”.

Diana Kostanjšek, dr. med.

Diana Kostanjšek rođena je u Sarajevu 1970. godine. Nakon diplome na zagrebačkom sveučilištu radila je 3 godine u UHMP (Ustanova za hitnu medicinsku pomoć) u Zagrebu. Sada je zaposlena kao obiteljski liječnik u Domu zdravlja -„Zagreb-Istok“, sa sjedištem u ambulanti obiteljske medicine u Njegoševoj 10. Trenutno je na specijalizaciji iz obiteljske medicine te drži predavanja u OŠ “Augusta Harambašića“ i dječijim vrtićima.

Ana Plazonić Fabian, prof.

Ana Plazonić Fabian rođena je 1975. godine u Zagrebu, gdje je i diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta. Zaposlena je kao klinički psiholog u Ambulanti za dječju i adolescentnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče; osim toga angažirana je na projektima prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, te u savjetovanju, psihološkim tretmanima i psihoterapiji. Od 2004. godine polaznica je poslijediplomske edukacije iz Gestalt psihoterapije pri Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg.

Marko Tomašek, dr. vet. med.

Marko Tomašek rođen je u Zagrebu 1979. godine. Nakon završene srednje Veterinarske škole, upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Završava fakultet s temom diplomskog rada „Hiperadrenokorticizam u pasa“ 2007. godine. Nakon završenog studija, radi za nekoliko tvrtki specijaliziranih za prodaju premium hrane za pse i mačke, čime postaje stručnjak za nutricionizam malih kućnih ljubimaca. Osim nutricionizma, veliko znanje stječe u akvaristici te uzgoju glodavaca i ukrasnih ptica. Osim veterine, radio je i u tvrtkama koje se bave organizacijama i držanjem seminara iz područja alternativne medicine i farmakologije.

Aleksandra Uzelac, dr. sc.

Aleksandra Uzelac viša je znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje se bavi temama vezanim uz digitalnu kulturu. Od 2012 sudjeluje na projektu Europeana Awareness koji ima za cilj promoviranje Europeane među korisnicima, policy maker-ima, te organizacijama koje djeluju u području kulturne baštine u svim zemljama članicama EU, kako bi se potaknuo aktivan doprinos kulturnih institucija gradnji resursa na portalu, te kako bi se osigurao potreban transfer znanja.