prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Inovativne metode poučavanja iz predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

Bliži se kraj školske godine. Prema operativnom planu i programu predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, na 4. godini poučavanja za zanimanje komercijalist u Komercijalno-trgovačkoj školi Split slijedi niz nastavnih sati ponavljanja.

Cilj navedenog predmeta je prepoznati potrebu sudjelovanja poslovnog subjekta u međunarodnom poslovanju te provoditi uvozno i izvozno poslovanje, a ishodi navedenog predmeta su:

 • objasniti značenje vanjske trgovine za gospodarstvo RH
 • prepoznati prednosti i nedostatke izravnog i neizravnog nastupa na inozemnom tržištu
 • razlikovati vanjskotrgovinske posrednike
 • identificirati osnovne vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini
 • izračunati isplativost izvoznog i uvoznog posla
 • prikazati poslovnu dokumentaciju u poslovanju s inozemstvom
 • objasniti specifičnosti instrumenata platnog prometa s inozemstvom
 • prepoznati osnovne rizike u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • izvesti praktičan primjer uvoznog i izvoznog posla
 • upoznati osnovne zakonske propise koji reguliraju vanjskotrgovinsko poslovanje u Republici Hrvatskoj Scenariji poučavanja

uz uključivanje ishoda međupredmetnih tema IKT-a, Održivog razvoja, Osobnog i socijalnog razvoja, Građanskog odgoja, Učiti kako učiti i drugih međupredmetnih tema 4. i 5. ciklusa.

Ponavljanje je majka učenja, a na zabavan način može se provjeriti ostvarenje navedenih ishoda. Slijede konkretni scenariji poučavanja uz cjelovit opis aktivnosti, temeljeni na već poznatim, pedagoški odobrenim metodama poučavanja:

 1. Scenarij poučavanja „Putopis“

Učenici vole „misterije“. Učenici vole i zabavne „putopise“ koji im pomažu da dožive regiju i određeno geografsko područje. Kombinacija ova dva poznata scenarija poučavanja Detektivske priče i Putopis, možda donekle nezanimljiv sadržaj nastavnog predmeta čine živopisnim i zanimljivim. Kroz nastavni predmet učenici su se još na 29. nastavnom satu upoznali sa međunarodnim trgovačkim običajima, uzancama i izrazima te prepoznali 11 transportnih klauzula poznatih kao Incoterms klauzule. Ishod vezan uz navedenu nastavnu cjelinu:

 • povezati osnovne troškove u vanjskotrgovinskom poslovanju s transportnim klauzulama

ostvaruje se korištenjem ovog scenarija poučavanja, ponavljanjem nastavnog sadržaja. Također nastavnom jedinicom koja se odnosi na kalkulaciju isplativosti uvoznog/izvoznog posla, učenici ostvaruju ishod:

 • riješiti kalkulaciju poslova uvoza/izvoza robe

Kreiranjem kratkih priča nalik na „detektivsku priču“ koje predstavljaju zagonetku stvara se interes kod učenika.  Kako bi pronašli rješenje, učenici se moraju prisjetiti važnih činjenica, koncepata i ideja obuhvaćenih predmetom. Također korištenjem putopisa kod učenika se aktivira prethodno znanje o navedenom sadržaju.

Učenici se dijele u grupe od četiri do pet učenika. Svaka skupina dobiva isti zadatak, da istraži geografsku rutu i izračuna isplativost uvoznog posla. Koristeći StoryMaps alat učenici će izraditi „putopis“ na način da osmisle najbližu rutu iz L.A. do Rijeke i Mumbaia do Rijeke. Istraživat će na internetu, a svoj putopis će “začiniti! kartama, zvučnim datotekama, i/ili digitalnim fotografijama. Možda će htjeti opisati velike gradove na tom putu, bilo koju informaciju koja će oslikati trodimenzionalni portret područja. Pri obilježavanju rute, pomoći će im dvije misteriozne priče. Evo primjera zadatka za učenike koji će koristiti u ostvarenju zadanih ishoda:

Uvoznik iz Zagreba je pribavio dvije ponude za 1000 komada neke robe. Ponuđač iz Indije mu nudi robu za 5000 INR po komadu na paritetu FOB Mumbai, a dobavljač iz Los Angelesa SAD na paritetu CFR Rijeka za 100 USD po komadu. Roba ulazi u carinsko područje EU preko luke Rijeka. Pomorska vozarina od Mumbaia do Rijeke iznosi 197.938,14 INR , a od Los Angelesa do Rijeke USD 3.500,00. Osiguranje je u slučaju uvoza iz Indije 87.516,31 INR, a u slučaju SAD-a 1.683,67 USD. Troškovi špeditera su 200,00 EUR, prekrcaj i manipulacija robom u Rijeci 150 EUR, prijevoz do skladišta u Zagreba 250 EUR, a troškovi kontrole kvalitete robe 100 EUR. PDV je uračunat u sve domaće troškove. FOB nam govori da su troškovi vozarine i osiguranja na teret uvoznika što znači da taj trošak snosi naš uvoznik pa je logično da mu je u interesu pronaći najekonomičniju rutu prijevoza. Vaš je zadatak pronaći najekonomičniju rutu oba prijevoza robe i obilježiti je uz pomoć StoryMaps alata. Neka vaš „putopis“ bude bogat lukama, morima i kanalima kroz koje putujete. Na svojoj ruti obavezno upotrijebite i sljedeća 2 misteriozna puta:

Misteriozni put 1. 

Njegova konstrukcija je bio jedan od najvećih i najtežih inženjerskih projekata ikad poduzetih. Imao je ogroman utjecaj na brodarstvo između dva oceana, zamjenjujući alternativni dugi i opasan put. Brod ploveći iz New Yorka za San Francisco ovim putem putuje 9.500 km (6.000 milja). Njegov koncept seže natrag do ranog 16. stoljeća, prvi pokušaj konstruiranja započeo je 1880. godine pod francuskim vodstvom. Nakon što je pokušaj propao i nakon što je umrlo 22.000 radnika, konačno je otvoren 1914. Gradnja duga 48 milja bila je prožeta problemima, uključujući bolesti (posebno malarija i žuta groznica) i odronima zemlje. Od otvaranja, vrlo je uspješan put i nastavlja biti ključna poveznica za međunarodni brodski prijevoz. Svake godine više od 14.000 brodova prođe tim putem, prevozeći više od 205 miljiuna tona tereta. Putovanje obično traje oko devet sati, a putovati mogu brodice od jahte do višetonažnih prekooceanskih brodova. U prosjeku ga prođe 40 brodova na dan. O kojem je putu riječ? (Izvor: Wikipedija)

Misteriozni put 2.

Umjetno je prokopan dužinom od  193,3 kilometra između dva mora, a razdvaja 2 kontinenta i najbliža je pomorska veza između zapadne i istočne Zemljine hemisfere. Njegova golema strateška važnost postaje još jasnija u svjetlu činjenice da je najvažniji tankerski plovni put za opskrbu Europe bliskoistočnom naftom. Njegovu gradnju izvelo je francusko trgovačko društvo pod upravom Ferdinanda Lessepsa. Planove za gradnju radio je još od 1838. austrijski pionir željeznica Alois Negrelli. Pri njegovoj izgradnji s Lessepsom je surađivao i hrvatski građevinski inženjer Antun Luković. Pušten je u promet 16. studenog 1869. godine.Njegovom izgradnjom regija je bitno izmijenjena i postala je jedno od najvažnijih gospodarskih područja toga kraja. Na sjevernome ulazu je grad Port Said, a najveći je Ismaillia. O kojem je prometnom putu riječ? ((Izvor: wikipedija)

2. Scenarij poučavanja „Sajam učenja“

 Ponavljanjem 22. i 23. nastavne jedinice Vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini učenici će ostvariti sljedeće ishode:

 • grupirati poslove u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • prepoznati sudionike u izvoznom i uvoznom poslu
 • razlikovati faze redovitog uvoznog i izvoznog posla
 • dati primjere kooperacijskih poslova s inozemstvom
 • objasniti važnost kooperacijskih poslova za gospodarstvo RH
 • navesti i objasniti specifične poslove u vanjskoj trgovini

Učenici su podijeljeni u grupe. Svaka skupina dobiva istu temu odnosno da rade zajedno na izradi kratke (npr. 5-minutne) zanimljive, interaktivne lekcije za podučavanje. Grupe se potiču da koriste alate poput Canva-e ili Bubbl.us kako bi grupirali poslove u vanjskoj trgovini na one redovitog uvoza/izvoza, kooperacijske i specifične. Učenici koriste vizualna pomagala kako bi ilustrirali ključne točke nastavnog sadržaja, dali primjere kooperacijskih poslova s inozemstvom i istakli specifičnosti barter poslova, switch poslova, lizinga i franšitinga. Kreirane grupne aktivnosti pokazat će jesu li svi učenici ostvarili ishode nastavnog sadržaja. Nihovi uratci u digitalnim alatima stvorit će prostor za „sajam učenja“. Radovi će se postavit na zajednički Padlet i objavit na stranici škole pa će učenici iz drugih razreda imati koristi od sajma učenja.

 1. Scenarij poučavanja- kviz i vršnjačko vrednovanje

 Nastavnik ovom aktivnošću može ponoviti nastavni sadržaj Osnove vanjskotrgovinskog deviznog i carinskog sustava RH pri kojem učenici ostvaruju ishode:

 • objasniti svrhu carine
 • opisati knjigu carinskih tarifa

Scenarij je zamišljen na način da koristi natjecateljski duh učenika. Upravo taj dio je najvrjedniji dio nastave, dio u kojem učenici pripremaju pitanja za kviz za svoje kolege iz razreda. Dakle, nastavnik  stvara predložak koji će učenici slijediti u pripremi kviza. Na primjer, kviz mora sadržavati 5 zadataka s višestrukim izborom i jedno esejsko pitanje. Učenici će ga kreirati u MS Forms-u. Razred se opet dijeli u grupe od 4-5 učenika. Svaka skupina dobiva dio obrađenog nastavnog sadržaja na temelju kojeg osmišljava pitanja i odgovore. Na primjer:

 • Navedi carine prema smjeru kretanja!
 • Navedi podjelu carina prema svrsi!
 • Kako dijelimo carine prema osnovici za obračun?
 • Koja je razlika između prohibitivnih i neprohibitivnih carina? itd.

Kada su kvizovi za učenike spremni, nastavnik ih pregledava kako bi se uvjerio da su pitanja dobro osmišljena, a odgovori točni. Zatim grupe izmjenjuju kvizove. Na primjer, učenici iz grupe 1 predaju svoj kviz grupi 2 i obrnuto. Učenici zatim ocjenjuju kviz koji su uzeli pomoću priloženog ključa za odgovor. Najbolja pitanja iz kviza nastavnik može iskoristiti za sumativno vrednovanje učenika kao provjeru na kraju nastavne cjeline.

 1. Scenarij poučavanja- izradimo postere

Turistički poslovi s inozemstvom jedna je od posljednig nastavnih jedinica predmeta. Nastavnik izlaže popis turističkih usluga uz pomoć Powerpoint prezentacije. Usluge u turizmu prema čl. 4. Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 130/2017- NN 70/2021 su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja) i usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima.

Nadalje, nastavnik  donosi hrpu starih časopisa prepunih slikama koje se mogu povezati s turističkom ponudom ili koje pobliže prezentiraju različite oblike turizma u Hrvatskoj. Razred je podijeljen u timove od 4-5 učenika. Svaki tim dobiva hrpu časopisa i popis turističkih usluga koje je pripremio nastavnik i po jedan hamer papir A2 dimenzije za svaku grupu. Učenici se upućuju da pronađu i izrežu što više slika koje opisuju navedene turističke usluge te ih lijepe na hamer papir kako bi oblikovali postere.  Na kraju blok sata, učenici će vršnjačkim vrednovanjem odrediti koji je tim izradio poster s najviše različitih turističkih usluga definiranih zakonom. Tim koji kreira „najbogatiji“ poster pobjeđuje. Suradnja učenika u nastavnom procesu toga tima bit će prema kriterijima vrednovanja ocijenjena ocjenom odličan jer učenik koristi neobvezne izvore znanja i potiče takmičarsku atmosferu u razredu te kreativno rješava probleme. Posteri će bit izvješeni na zajedničkom panou u razredu.