prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Inovativne metode u procesu poučavanja – primjeri dobre prakse – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

U fokusu predavanja su inovativne metode u procesu poučavanja karakteristične za koncept suvremene škole. Zainteresirani sudionici upoznat će se s inovativnim metodama (istraživačko učenje, obrnuta učionica, suradničko učenje, projektna nastava, igrifikacija) koje su usmjerene na učenika, njegove interese, potrebe i motive, potiču inovativnost, kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje te koriste elemente igre i zabave u poučavanju.

Na predavanju će biti predstavljen i način na koji se pojedina metoda može učinkovito integrirati u procese nastavnog učenja i poučavanja uz uporabu IKT-a i bez uporabe IKT-a. Svaka metoda će biti predstavljena primjerom dobre prakse.

Očekivani ishodi učenja: uvesti promjene u svoj način rada; personalizirati poučavanje; učiniti poučavanje zabavnim; suradničkim i otvorenim; stvoriti okruženje u kojem će učenik najbolje učiti; ojačati digitalne kompetencije, demonstrirati primjere iz prakse.

Predavanje je namijenjeno svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele realizirati suvremenu nastavu s fokusom na znanje i vještine koje se mogu steći i koristiti, ali i svima onima koji žele steći novo znanje u domeni obrazovnih trendova i integracije IKT-a u učenje i poučavanje.

Sudionici predavanja će usvojiti novo znanje, unaprijediti osobne i profesionalne kompetencije i implementirati nova saznanja u vlastitu nastavnu i stručnu praksu.

Predavačica je Nada Ratković, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj.

Webinar će se održati u srijedu, 15. siječnja 2020. godine, u 13 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje se mogu pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8620.

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.