prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Istraživanje o zadovoljstvu učenika

Učenici 6. razreda Osnovne škole Joakima Rakovca iz Svetog Lovreča polaznici su Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannstavne aktivnosti. Učitelj izvannastavne aktivnosti je školski pedagog Alen Hasikić.

Građanski odgoj i obrazovanje provodi se od šk.god. 2022./2023.u Istarskoj županiji u osnovnim školama u kojima je osnivač Istarska županija, u 5. i 6. razredima. GOO se realizira kao izvannastavna aktivnost za koju su učitelji koji vode navedenu izvananstavnu aktivnost prethodno polazili edukaciju.

Istarski način provedbe GOO-a nastao je po uzoru na „riječki model“ što je vidljivo i u priručnicima “Učenik građanin“ koji već u samom pregovoru ukazuje kako će se u istarskim školama realizirati GOO po uzoru na grad Rijeku. Provedba GOO-a od učitelja zahtijeva poznavanje širokog spektra informacija o aktualnostima na raznim područjima života, kao i sklonost što objektivnijem informiranju učenika. Cilj je ove izvannastavne aktivnosti omogućiti da učenici postanu aktivni građani, građani koji će odgovoriti na izazove suvremenog svijeta. Stoga se u sadržaju priručnika nalazi raspon tema koji obuhvaća online okruženje, prava učenika, svijet reklama, upoznavanje s lokalnom zajednicom, volontiranje, održivi razvoj i sl.

Na kraju prvog polugodišta pedagog Alen Hasikić, proveo je istraživanje o zadovoljstvu učenika pohađanjem GOO-a. U istraživanju je korištena Likertova skala, pri čemu 1 označuje uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. Zbrajanjem kategorije 4 i 5, rezultati upućuju da 100 % učenika smatra GOO zanimljivim, te da usvajaju i primjenjuju nova znanja i spoznaje. 96 % učenika smatra da tijekom nastave GOO-a mogu izreći svoje mišljenje bez osuđivanja, dok 4 % učenika nije sigurno. Zanimljiv je podatak da učenici procjenjuju GOO kao predmet s ocjenom odličan, kao i to da 100 % učenika želi nastaviti i sljedeće godine pohađati ovu izvannastavnu aktivnost.