prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita

Tijekom školske godine 2020./2021. godine u 122 osnovne i srednje škole uspješno je proveden pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i organizirana Državna smotra učeničkih radova Biosigurnost i biozaštita.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Nacionalni je koordinator za osnovne škole mr. sc. Maja Kassa iz Osnovne škole Vijenac Osijek, a za srednje škole dr. sc. Ljiljana Žmak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dopredsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, doc. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Andreja Dorić, prof. iz Osnovne škole Darda – zadužena za organizacijske poslove, stručna usavršavanja učitelja i nastavnika i metodičko-didaktičku provedbu Kurikuluma, Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek,

Glavni su ciljevi projekta upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole i s fondom sati od 35 ili 70 kao izvannastavna aktivnost, izborna ili fakultativna nastava ili projekt u okviru školskoga kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom, rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Na kraju nastavne godine planirano je održavanje Državne smotre učeničkih radova u sklopu projekta Biosigurnost i biozaštita kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija, malih znanstvenih postera i videouradaka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu. Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika.

Ministarstvo poziva učitelje i nastavnike Biologije i učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu i provoditi izvannastavnu aktivnost Biosigurnost i biozaštita u osnovnim školama, izbornu nastavu ili projekt u okviru školskog kurikuluma u srednjim školama da se jave na navedeni javni poziv.

Broj je sudionika ograničen.

24. i 25. kolovoza 2021. godine, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu će održati Državni stručni skup za učitelje i nastavnike u projektu Biosigurnost i biozaštita koji je objavljen i preko stranica AZOO.

S obzirom da se radi o izvannastavnoj aktivnosti, dodatnoj nastavi u STEM području, izbornom programu, fakultativnoj nastavi ili izvannastavnoj aktivnosti u srednjim školama, svaka škola može prijaviti samo jednog mentora kojemu ove aktivnosti ulaze u zaduženje. Iznimno u većim školama gdje će se aktivnost provoditi u kombiniranim skupinama npr. 5. i 6. razred i 7. i 8. razred mogu biti dva mentora.  Ukoliko se projekt provodi kao projekt u okviru školskog kurikuluma bez zaduženja učitelja, moguće je prijaviti jednog mentora.

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

U projektu mogu sudjelovati i škole koje su sudjelovale u pilot-projektu.

Rok je za prijavu 5. rujna  2021. u 23:59.

Mrežna stranica pilot-projekta na kojoj se mogu vidjeti provedene aktivnosti: https://bit.ly/2Xy2ydh
Dodatna pitanja mogu se uputiti na e-adresu: biosigurnost@gmail.com.

Prijava na Javni poziv dostupna je na poveznici:

Osnovne škole

Srednje škole

NAPOMENA:
Osobni podaci učitelja i stručnih suradnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnoga poziva za sudjelovanje u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.  sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.