prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako je nastao Grand Canyon

Veliki Kanjon ili Grand Canyon Colorada u Sjevernoj Americi jedan je od najvećih fenomena na Zemlji. Na pojedinim mjestima izgleda kao čarobni grad sagrađen od stijena, s hramovima, kulama i dvorcima raskošnih boja.

Grand Canyon rasprostire se na 4 926.66 kilometara kvadratnih. Veliki kanjon je stvorila rijeka. Voda rijeke Colorado je tijekom tisuća godina utjecala na ovu klisuru.

Tek kad se promotri činjenica da je kanjon na mnogim mjestima urezan u čvrstu stijenu, može se zamisliti koliko je golema snaga vode. I dan danas brza rijeka Colorado sve više produbljuje kanjon.

Rijeka je sa dubljenjem Grand Canyona započela tek prije 6 milijuna godina. Pretpostavljalo se da je rijeka tijekom dugog perioda izbušila svoj put sve do današnje dubine, ali utvrđeno je da se rijeka danas nalazi ondje gdje je i oduvijek bila, na 600 metara nadmorske visine.

Na nekim je mjestima kanjon Colorada gotovo dva kilometra dubok, a širok je između 7 i 30 kilometara. Što se rijeka dublje urezuje u visoravan da bi činila kanjon, to više ogolićuje stjenovite zidove kanjona.

Na dnu kanjona, pored rijeke, vidi se stara kristalna stijena. To je zatrpani ostatak nekadašnjeg planinskog lanca koji se prevrnuo i kojega su istrošile atmosferske sile i voda. Stvaranje i propadanje ovog planinskog lanca, prije mnogo milijuna godina, otkriveno je zahvaljujući eroziji Velikog kanjona.

U osnovi ovog zatrpanog planinskog lanca leže naslage kremena, pješčenjaka i vapnenca. Ti su se materijali taložili godinama kad su oceanske vode s istoka i zapada poplavile ovo područje i kad su se stvarali i nastajali čitavi planinski vijenci. Da su nekada velike oceanske vode uistinu prelazile preko ovih stijena, dokazuju fosili morskih algi, školjki i riba.