prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kreativnost učenika i učitelja u nastavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja (Bognar,L./Matijević,M. 2005., 31.).

Kao takva promatra se i poučava i s komunikacijskog aspekta te kao socijalni proces u kojem sudjeluju učenik, nastavnik, drugi učenici, šira društvena okolina, a koriste se određeni komunikacijski mediji koji prenose i prikazuju određene nastavne sadržaje te omogućuju socijalnu interakciju i razmjenu informacija među sudionicima nastave.

Pozitivnom pedagoškom kulturom naglašava se važnost funkcije učitelja koja nije samo prenošenje znanja, već prenošenje etičkih vrijednosti, pozitivnih vrednota i uvjerenja, prihvaćanje interesa i sposobnosti učenika, razvijanje samostalnosti te poticanje kreativnosti učenika kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.

Pri tome su u nastavi konstruktivni suradnici učenici i kreativni te fleksibilni učitelji usmjereni na višestruke inteligencije, socijalne kompetencije, talente, kreativnost i kritičko mišljenje.
Kompetencije, osobnost i afiniteti učitelja ključni su faktori koji mogu osloboditi i buditi entuzijazam učenika, poticati kreativnost i samoostvarenje, dok su učiteljeve glavne uloge biti pokretač i savjetodavni voditelj te poticati, savjetovati i usmjeravati učenika.

Kontinuirana edukacija i stručna usavršavanja utječu na kreativnost učitelja u radu s učenicima.
Kreativnost učitelja dolazi do izražaja u različitim oblicima, načinima i metodama rada s učenicima.
Tečajevi na raznim online platformama pružaju mogućnost razvoja kreativnosti te kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja i razvoja, a sve s ciljem poboljšanja rada i rezultata u radu s učenicima, kao i poticanje kreativnog načina razmišljanja.

Predavačice su Ljiljana Štanfelj (Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osijek) i Adrijana Sili (Osnovna škola Josipovac).

Webinar će se održati u srijedu, 29. siječnja 2020. godine, u 13 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje se mogu pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8780.

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.