prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Međunarodni projekt fraktala u srednjoj strukovnoj školi

U Industrijskoj strojarskoj školi privodi se kraju međunarodni projekt “Fraktalna mreža za mlade”  koji je s učenicima, iz ukupno šest razreda, započeo na početku školske godine 2021./2022. Ovaj projekt je umjetničkog karaktera koji, zbog specifične tehnike crtanja, utječe na poboljšanje raspoloženja, razvoj potencijala i općenito poboljšanje školski uspjeh učenika.

Proces rada je bio sljedeći: (1) prijava zainteresiranih partnerskih škola u Republici Hrvatskoj kao i u drugim zemljama, (2) suradnička izrada projektne dokumentacije i (3) ostvarenje planiranih zadataka u razdoblju od listopada 2021. do svibnja 2022. godine.

Ciljevi projekta:

 • crtanje fraktalnih crteža prema uputama
 • razvoj kreativnosti i inovativnosti, pažnje i koncentracije, organiziranosti i apstraktnog mišljenja
 • razvijanje finih motoričkih sposobnosti ruku, vizualne percepcije
 • upoznavanje psihološke funkcije boja i povezivanje boja s vlastitim raspoloženjem
 • razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja, pozitivnog stava prema likovnoj umjetnosti i razvijanje potrebe za likovnim izražavanjem
 • razvijanje pozitivnog stava prema poslu, prema sebi i prema drugima, poštivanje tuđeg načina mišljenja i izražavanja
 • razvoj strpljenja i samostalnosti
 • samovrednovanje i evaluacija putem upitnika
 • predstavljanje radova, izložba učeničkih radova (virtualno ili uživo)

Tijekom projekta učenici se najprije upoznaju s funkcijama linija i boja. Zatim kreću s crtanjem, vježbanjem motorike i usavršavanjem linija i kreacija. Svaki zadatak završava samoprocjenom i kritičkim promišljanjem o prostoru za napredak. Učenici međusobno promatraju crteže i tako vršnjački uče. Iz zadatka u zadatak, očekivanja rastu pa tako, od crtanja linija dolazimo do izrade zajedničkog fraktala kao posljednjeg zadatka. U projektu je naglasak na osvještavanju i razvoju kreativnosti i asertivnosti učenika. Tijekom i nakon procesa crtanja očekuje se porast samopouzdanja, samopoštovanja i potrebe za komunikacijom i akcijom. Projekt predstavlja novu metodu i oblik rada sa studentima.

Uloga voditeljica bila je voditi učenike kroz crtanje pomoću davanja uputa i usmjeravanja te poticanja na samoprocjenu zatim pružati podršku, ohrabrivati, isticati pozitivne osobine učenika te poticati na vršnjačko učenje i evaluaciju cjelokupnog procesa napretka. Pri kraju projekta uočeno je da su učenici razvili kreativnost i inovativnost, povećali su koncentraciju i usredotočenost na zadatak koji rade, stvorili pozitivniju sliku o sebi, razvili samopoštovanje i samopouzdanje (hvaljenje samih sebe, uočavanje vlastitih sposobnosti i otvoreniji pristup izazovima), razvili finu motoriku ruku, upoznali značajke osnovnih likovnih elemenata s linijama i bojama te razvili pozitivan odnos prema umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima te prema vlastitom stvaralaštvu i kreativnosti drugih učenika.

Tijekom projekta obuhvaćene su i sljedeće međupredmetne teme odnosno očekivanja:

 • Osobni i socijalni razvoj: osr A.4.1. Razvijanje slike o sebi; osr A.4.2. Upravljanje svojim emocijama i ponašanjem, osr A.4.3. Razvijanje osobnih potencijala.
 • Učiti kako učiti: uku C.4/5.2. Iskazivanje pozitivnih i visokih očekivanja i vjerovanje u vlastiti uspjeh u učenju, uku D.4/5.1. 1. Fizičko okružje učenja, Stvaranje prikladnog fizičkog okružja za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije, uku D.4/5.2. 2. Suradnja s drugima, Ostvarivanje dobre komunikacije s drugima, uspješno surađivanje u različitim situacijama i spremnost na traženje i nuđenje pomoći.