prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mrežno izdanje međunarodne konferencije NSK „Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis“

Uslijed pogoršanja situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19, međunarodna konferencija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis održat će se u mrežnom izdanju, od 18. do 20. ožujka 2021. godine. Rok za prijavu izlaganja preko mrežnog obrasca produljen je do 31. listopada 2020.

Cilj je Konferencije naglasiti potrebu za osmišljavanjem integriranog, uključivog i promišljenog pristupa zaštiti kulturne baštine, tematizirati aspekte unutarsektorske i međusektorske suradnje te promicati suradnju i solidarnost među ustanovama u kulturi u kontekstu zaštite kulturne baštine. Partneri su Konferencije Hrvatski državni arhiv, Hrvatska grupa Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (IIC), Hrvatski nacionalni komitet Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM), Etnografski muzej, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju Instituta Ruđer Bošković, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku te Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, a medijski su pokrovitelji novine Večernji list i časopis Zaštita.

Svoje je sudjelovanje potvrdilo 14 pozvanih predavača, istaknutih svjetskih stručnjaka u području zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine, koji će kroz trodnevni program Konferencije zajedno s ostalim prijavljenim govornicima predstaviti vlastite istraživačke radove u području zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima i osvrnuti se na stečena iskustva.

Pripremajući povelju o postupanju s kulturnom baštinom u kriznim uvjetima i razvijajući smjernice o zaštiti baštine u takvim iznimnim uvjetima, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) je u kolovozu 2019. godine objavila kako je radi sprječavanja nepovratnih gubitaka materijalne kulturne baštine uključivanje zaštite kulturne baštine u planove upravljanja rizicima u kriznim situacijama od presudne važnosti.

Sukladno tome, koncepti zaštite kulturne baštine na Konferenciji će biti predstavljeni kroz sustave sigurnosne politike te će se naglasiti potreba postizanja interoperabilnosti sektora kulture i sektora civilne zaštite. Upravljanje kulturnom baštinom, promatrano kao skup raznovrsnih i nezamjenjivih nacionalnih resursa, nužno podrazumijeva uključivanje šire kulturne i znanstvene zajednice, kao i njegovanje duha solidarnosti među kulturnim ustanovama te njihovo umrežavanje. Naposljetku, uključivanje šire javnosti i razvijanje mreže volontera također predstavlja bitan element među konceptima zaštite kulturne baštine.

Konferencijom će se tematizirati navedena područja i preispitati uloga javnih ustanova u kulturi u razvoju sustava upravljanja materijalnom kulturnom baštinom u kriznim uvjetima. Tematski okvir izlaganja uključuje sustave i tehnike zaštite knjižnične, muzejske i arhivske građe u kriznim uvjetima, interoperabilnost sektora kulture i sektora civilne zaštite, doprinos ustanova u kulturi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDGs) UN-ove Agende 2030., integriranje kulturne baštine u nacionalne strategije smanjenja rizika od katastrofa, uključivanje i edukaciju građana u području baštine, solidarnost među ustanovama u sektoru kulture, kulturu solidarnosti u Europi i svijetu, ispreplitanje i preklapanje kulturnih i sigurnosnih politika u Europi i svijetu te druge inovativne teme i pristupe vezane uz zaštitu kulturne baštine.

Više pojedinosti o Konferenciji.