prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Najava početka izrade akta strateškog planiranja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava javnost o početku izrade akta – Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskoga plana za provedbu Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na temelju članka 18. stavka 5. i članka 19. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) Odluku (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6, od 14. listopada 2020. godine) o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu, a u skladu s Prijedlogom uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskome fondu za regionalni razvoj, Europskome socijalnom fondu plus, Kohezijskome fondu i Europskome fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih te za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM (2018) 375 final).

Sve aktivnosti Ministarstva u ovom području, kao i rad međuresorne Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnoga plana, bit će transparentne i javno dostupne, a šira se javnost ovim putem poziva i da se aktivno uključi u sukreiranje predmetnog akta putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, o čemu će se također pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama.
Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.