prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita Državne mature

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

  • teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
  • smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2023. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

  1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava NCVVO.
    Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.
  2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine ispita dostavljaju NCVVO-u na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr

Obrasci zamolbe:

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2022. do 15. veljače 2023.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo NCVVO-a neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2023. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

  1. Ostali pristupnici javljaju se NCVVO-u na adresu odjava.dm@ncvvo.hrnakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Važna napomena

Ako ste zatražili ili Vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebate poslati obavijest i na e-adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj 01 4501 899 ili na e-adresu drzavna.matura@ncvvo.hr.