prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastava na daljinu: Ponavljanje jezičnoga gradiva 5. razreda

Učenici 5. razreda Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju u nastavi na daljinu ponovili su jezične sadržaje 5. razreda. Na razini predmetnoga kurikula trebali su ostvariti sljedeće ishode:

OŠ HJ A.5.3. Učenik čita tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta.

OŠ HJ A.5.4. Učenik piše tekstove trodijelne strukture u skladu s temom.

OŠ HJ A.5.5.Učenik oblikuje tekst i primjenjuje znanja o promjenjivim i nepromjenjivim riječima na oglednim i čestim primjerima.

 

Učiteljica je za potrebe ponavljanja jezičnoga gradiva napravila prezentaciju u digitalnom alatu koju možete pogledati ovdje https://view.genial.ly/5ed9e18a6bd9080db5b8653f/presentation-5-razred.

Učenici su tijekom gledanja prezentacije bilježili sadržaje koje su zaboravili i igrali su različite igre i rješavali interaktivne nastavne listiće.

Prvo su ponovili jednoznačne i višeznačne riječi te odigrali igru na sljedećoj poveznici https://view.genial.ly/5ede3a59d02b340d647a98fa/game-osnovno-i-preneseno-znacenje.

Potom su pogledali prezentaciju o nepromjenjivim vrstama riječi https://view.genial.ly/5eba8895c2ecf10d6a54a040/presentation-nepromjenjive-rijeci i odigrali ove igre:

https://wordwall.net/play/2195/069/852    https://learningapps.org/12116445

  https://wordwall.net/play/2197/041/183.

Nakon toga učenici su riješili listić https://www.liveworksheets.com/ff793008vg.

Kad su ponovili gradivo o sklonidbi imenica, odigrali su kviz https://view.genial.ly/5ede7a97722c7a0d87de5441/learning-experience-challenges-sklonidba-imenica.

Potom su ponovili vrste, sklonidbu i stupnjevanje pridjeva pa riješili listiće https://www.liveworksheets.com/lf173892mi i https://www.liveworksheets.com/ft796066ps.

Slijedilo je ponavljanje glagolskih vremena i rješavanje listića https://www.liveworksheets.com/xd795993fb.

Učenici su za kraj ponovili pravila o pisanju velikoga početnoga slova i odigrali zanimljiv kviz https://view.genial.ly/5edef53b722c7a0d87de59c6/learning-experience-challenges-untitled-genially i pritom se dobro zabavili.