prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastup na Festivalu izvrsnosti

Učenici i nastavnici Srednje strukovne škole u Makarskoj, proveli su tijekom školske godine 2023./2024. projekt Riznica zavičaja. Realizacija projekta obuhvatila je niz aktivnosti koje su pridonijele istraživanju i prezentaciji materijalne i nematerijalne baštine Makarskog primorja.

Projekt je realiziran u sklopu projektne nastave u okviru izvannastavne aktivnosti pod nazivom Čuvari tradicije. Dijelom je integriran u predmetne kurikulume kao međupredmetna tema te je integriran i u dva odobrena Erasmus projekta. Projekt je prijavljen na natječaj Centra izvrsnosti SDŽ unutar programa „Čuvari baštine”. U sklopu natječaja su osigurana i financijska sredstva za njegovu realizaciju. Rezultat projekta je predstavljen na Festivalu izvrsnosti CI SDŽ.

Sama provedba projekta predstavljena je između ostalog u školi na Nastavničkom vijeću. Profesorice Anita Zelić Tomaš i Matea Maslać su detaljno opisale proces izrade i provedbe projekta. Upoznale su nazočne s ciljevima, metodama, aktivnostima i oblicima rada koji su rezultirali kratkometražnim filmom.

Projekt se temelji se na interdisciplinarnom učenju i istraživanju te međusobnoj suradnji učenika i nastavnika. Aktivnosti projekta su organizirale nastavnica hrvatskog jezika i književnosti Anita Zelić Tomaš te nastavnica povijesti Matea Maslać. Na projektu je sudjelovalo 12  učenika Srednje strukovne škole Makarska. Kao vanjski suradnici na projektu su sudjelovali FATempet, turistički vodič Agata Ravlić te knjižničar i pisac Marino Srzić.

Ciljevi projekta su slijedeći:

 1. proučavanje materijalne i nematerijalne baštine Makarskog primorja te promoviranje i razvijanje pozitivnog stava prema istoj.
 2. prezentacija dobivenih rezultata u formi digitalnog i tiskanog materijala metodom storytellinga.
 3. obogaćivanje školskog kurikuluma novim interdisciplinarnim izvannastavnim aktivnostima.
 4. povećanje motiviranosti učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima te razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti.
 5. održivost projekta.

Tri su polazišna ishoda na kojima su realizirane aktivnosti provedene kroz izvannastavnu aktivnost:

 1. proučavanje materijalne i nematerijalne baštine Makarskog primorja.
 2. prezentacija dobivenih rezultata u obliku kratkometražnog filma metodom storytellinga i weebly stranice
 3. obogaćivanje kurikuluma novim izvannastavnim aktivnostima.

Način realizacije je ostvaren kroz nekoliko koraka:

 1. rad na terenu: posjet znamenitostima i javnim institucijama Makarskog primorja te suradnja s istim, prikupljanje priča, legendi, vjerovanja, narodnih predaja kroz intervjue s lokalnim stanovništvom, proučavanjem dostupne literature te sudjelovanjem na radionicama.
 2. obrada prikupljenih podataka uz korištenje digitalnih tehnologija.
 3. korištenje audio-vizualnih alata i snimanje metodom storytelling, izrada multimedijalnog sadržaja.
 4. diseminacija – web stranice škole, Festival izvrsnosti.

Praćenje i vrednovnje projekta je realizirano tijekom i nakon same provedbe projekta kroz sumativno i formativno vrednovanje. Formativno vrednovanje provedeno je tijekom projekta na sastancima gdje su učenici izmjenjivali ideje vezane za realizaciju pa i mijenjali prvotno dogovorene faze projekta. Vrednovanje konačnog rezultata provedeno je kroz ankete, učeničko iznošenje dojmova pismeno i usmeno te izradu panoa s fotografijama i literarnim radovima.

Realizacija samog projekta je predviđena kroz šest aktivnosti u vremenskom periodu od 01. studenog 2023. do 23. travnja 2024. godine. Kroz mjesec studeni i dijelom kroz mjesec prosinac provedene su prve dvije aktivnosti. Kroz prvu aktivnost nastavnice Anita Zelić Tomaš i Matea Maslać su upoznale učenike s temom projekta, važnošću autorskih prava prilikom korištenja literature kao i kriterijima vrednovanja. Učenicima je predstavljen projekt, njegove faze i cilj, načini i kriteriji vrednovanja. Kroz drugu aktivnost učenici su metodom grupnog rada izradili plan istraživanja. Plan istraživanja  uključuje mjesto i vrijeme realizacije, aktivnosti, oblike i metode rada. Učenici su tako povećali motiviranost za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, a time razvijaju inovativnost, kreativnost i kritičko mišljenje.

Kroz mjesece siječanj i veljaču odrađene su po redu treća i četvrta aktivnost. Kroz treću aktivnost u mjesecu siječnju učenici su istraživali i prikupljali podatke o nematerijalnoj baštini Makarskog primorja metodom istraživanja na terenu. Tom prilikom su posjetili institucije kao što su Gradska knjižnica Makarska i Gradski muzej Makarska. Diplomirani knjižničar, sakupljač baštine i pisac, Marino Srzić je za učenike održao inspirativnu radionicu o legendama i narodnim predajama kraja. U svrhu prikupljanja podataka učenici su osmislili intervjue koje će provoditi s lokalnim stanovništvom radi prikupljanja informacija. Kroz četvrtu aktivnost u mjesecu veljači učenici su sudjelovati na radionicama Agate Ravlić, predsjednice Udruge turističkih vodiča Makarske. Održana radionica o storytellingu je pružila učenicima uvid u moć pripovijedanja i kako istu primijeniti. Osim toga, učenici su tijekom terenske nastave s Agatom Ravlić posjetili zanimljive lokalitete. Tako su se na raznovrstan način upoznali s baštinom Makarskog primorja.

Kroz mjesec travanj provedene su posljednje dvije aktivnosti – po redu peta i šesta aktivnost. U petoj aktivnosti učenici su dobivene rezultate snimili metodom storytellinga. Riječ je o snimanju u izvornoj narodnoj nošnji na autentičnim lokalitetima koji su povezani s prikupljenim pričama. U tu svrhu su surađivali s FA Tempet koji su im posudili tradicionalne nošnje kako bi se osigurala autentičnost. Dodatno su učenici sudjelovali na plesnim radionicama kako bi naučili plesati tradicionalne plesove. Također su u sklopu nastave kuharstva s nastavnicom Ines Čikeš izrađivali autohtona jela prema tradicionalnim receptima. Naposlijetku su učenici kroz šestu aktivnost prezentirali konačni rezultat projekta. Tako su interpretirali  rezultate istraživanja istovremeno promovirajući kulturnu baštinu, ali i nove turističke potencijale Makarskog primorja. Rezultate svog projekta učenici i nastavnici su imali priliku predstaviti na Festivalu izvrsnosti u OŠ kraljice Jelene u Solinu.

Sudjelovanje u provedbi projekta obogatilo je živote svih uključenih te omogućilo uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija te stjecanje novih znanja i vještina. Obogaćen je školski kurikulum novim izvannastavnim aktivnostima. Ojačane su veze kako među nastavnicima, tako i između učenika i nastavnika. Povećana je motivacija nastavnika za sudjelovanjem u provedbi projektnih zadataka. Povećana je motivacija učenika za sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima i smotrama. Povećano je učeničko aktivno sudjelovanje u javnim, kulturnim i poduzetničkim aktivnostima na lokalnoj razini. Dugoročni cilj ovog projekta je i povećanje suradnje škole s javnim institucijama lokalne, ali i izvan lokalne razine, koji će im u daljnjem radu biti potpora i aktivan suradnik. Učenici  će na taj način promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je projekt nastao. Također je osigurana održivost projekta. Snimanjem kratkometražnog filma i izradom weebly stranice osiguran je pristup informacijama za iduće generacije učenika, ali i sve zainteresirane.