prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Natječaj za najbolju dječju kartu

Cilj natjecanja je promoviranje dječje kreativnosti u prikazivanju svijeta, proširenje njihova znanja o kartama i kartografiji te povećanje njihove svijesti o okolišu.

Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupljaju dječje likovne radove na temu “Karta mojega budućeg svijeta” što su ih nacrtala djeca mlađa od 16 godina. Međunarodni žiri posebno će obratiti pažnju na tri kriterija:

 1. prepoznatljivost poruke
 2. kartografski sadržaj i
 3. kvalitetu izvedbe.

Osim toga žiri će ocijeniti i:

 1. prepoznatljivost veze između oblika i upotrebe kartografskih elemenata koji se kreativno
  povezuju s temom
 2. prepoznatljivost cijelog ili većeg dijela svijeta, gdje se ocjenjuju relativni odnosi, raspored
  i oblici kopna i mora, već prema dječjim dobnim skupinama
 3. prikladnost kartografskih elemenata kao što su npr. znakovi, boje, imena i sl., a koji se
  odnose na temu, te:
 • jasnoću i čitkost točkastih, linijskih i površinskih znakova, u skladu s medijem
  izražavanja, bilo da se radi o papiru ili drugoj površini
 • izražajnost i pogodnost upotrebe boja, razlikovanje i zasićenost
 • cjelokupna estetika, balans i harmonija među slikovnim elementima.

Radove za natječaj treba donijeti osobno uz prethodnu najavu na hkd@kartografija.hr ili poslati preporučeno najkasnije do 10. travnja 2023. godine na adresu

Hrvatsko kartografsko društvo
Međimurska 17
10000 Zagreb

Za sve dodatne informacije obratite se na e-adresu hkd@kartografija.hr.

Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu “Karta mojega budućeg svijeta” (A map pf my future world) bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 31. međunarodne kartografske konferencije u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici, 13–18. kolovoza 2023.

Propozicije natječaja preuzmite na mrežnoj stranici Kartografija.

Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije.