Hrvatsko kartografsko društvo organizira natječaj za dječju kartu svijeta na temu “Karta mojega budućeg svijeta”. Cilj natjecanja je promoviranje dječje kreativnosti u prikazivanju svijeta, proširenje njihova znanja o kartama i kartografiji te povećanje njihove svijesti o okolišu.