prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novosti u pristupu online bazama podataka

Izdavač Emerald Publishing omogućio je do 30. lipnja 2020. za Sveučilište u Zagrebu probni pristup na svoju zbirku e-knjiga iz područja društvenih znanosti, koja sadrži više od 2.000 naslova.
Detalji pristupa uz popis dostupnih naslova mogu se pronaći u opisu baze.

Udaljeni pristup na Emerald Insight platformu moguć je odabirom proxy servera na glavnome izborniku Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. U slučaju problema s pristupom obratiti se može na adresu e-pošte baze@nsk.hr.

Springer Nature omogućio je do 31. svibnja 2020. za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu slobodan pristup na više od 500 e-udžbenika iz svih područja znanosti. Riječ je o udžbenicima na njemačkome i engleskome jeziku.
Detalji pristupa, uz popis dostupnih naslova, mogu se pronaći u opisu baze.
Udaljeni pristup na platformu SpringerLink moguć je odabirom proxy servera na glavnome izborniku Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu ili putem prijave Shibboleth. U slučaju problema s pristupom obratiti se može na adresu e-pošte baze@nsk.hr.

Nakon kraćega prekida pristupa, bibliografska baza podataka EconLit ponovo je dostupna putem platforme EBSCOhost. Platformi EBSCOhost i dostupnim bazama podataka na platformi može se pristupiti odabirom proxy servera na glavnome izborniku Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu ili putem prijave Shibboleth.

Detalje o ovoj bazi podataka i upute za udaljeni pristup mogu se  pronaći u opisu baze. U slučaju problema s pristupom obratiti se može na adresu e-pošte baze@nsk.hr.