prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obrazovni trendovi i suvremene pedagoške metode (1. dio)

U tekstu koji slijedi predstavit ćemo vam obrazovne trendove i suvremene pedagoške metode karakteristične za koncept suvremene škole koje učenika stavljaju u aktivan odnos prema sadržaju učenja i koje potiču samostalnost i odgovornost za učenje.

Suvremene su pedagoške metode usmjerene na učenika, njegove potrebe, interese i motive, potiču kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje te koriste elemente igre i zabave u poučavanju.

Nikako ne umanjujući vrijednost tradicionalnih metoda i načina rada koji su učiteljima uglavnom dobro poznati, upoznat ćemo i neke nove. To su: 1. istraživačko učenje; 2. obrnuta učionica; 3. suradničko učenje; 4. projektna nastava; 5. igrifikacija. U prvom dijelu ćemo vam predstaviti istraživačko učenje i obrnutu učionicu. A u drugom dijelu slijedi predstavljanje suradničkog učenja, projektne nastave i igrifikacije.

Istraživačko učenje

Pod istraživačkim učenjem podrazumijevamo sve nastavne djelatnosti u kojima učenici istražuju neki problem povezan s predmetnim kontekstom. Učeničko istraživanje podrazumijeva uočavanje problema interesantnih za istraživanje, postavljanje cilja i hipoteza, provođenje istraživačkih postupaka i testiranje hipoteza, interpretaciju rezultata i donošenje zaključaka. Istraživačka je nastava dio suvremenih obrazovnih trendova jer stavlja učenika u centar nastavnog procesa, potiče ga da samostalno zaključuje i da koristi različite i kreativne strategije u istraživačkom pristupu. Kod učenika razvija radoznalost, kreativnost, osposobljava ga za samostalni rad i znanstveni pristup problemima. Učenici izgrađuju svoje znanje koje im je razumljivije i trajnije, a u konačnici i  primjenjivije u njihovim životnim kontekstima.

Istraživačko poučavanje podrazumijeva da učitelj potakne učenike na istraživanje pronalaženjem i prezentiranjem problema koji treba istražiti ili poticanjem učenika na traženje takvog problema. Uloga učitelja je praćenje i pomaganje učenicima u procesu istraživanja te pružanje potpore tijekom istraživanja (prema CARNet, 2016). U istraživačkoj nastavi učenici mogu raditi samostalno, ali češće rade u skupinama koje mogu biti sastavljene od učenika jednog razreda, ali i učenika umreženih preko neke aplikacije koja podržava kolaboraciju. Znanstveni pristup problemima posebno je važan u prirodoslovnom i matematičkom području, a istraživačka nastava na najbolji mogući način priprema učenike za razumijevanje i rješavanje problema u tim znanostima.

Obrnuta učionica

Termin „obrnuta učionica“ (engleski termin „flipped classroom“) predstavlja suvremeni pristup učenju i poučavanju u kojem se učenje novih sadržaja odvija kod kuće (izvan nastave), na unaprijed pripremljenim digitalnim nastavnim materijalima, a nastavni se sat koristi za raspravu o proučavanom sadržaju, uvježbavanje, rješavanje nejasnoća i nedoumica te dodatno istraživanje problematike (prema CARNet, 2014; Young Digital Planet, 2015). Učitelj priprema nastavne materijale koje stavlja na internet, a učenici taj materijal samostalno proučavaju prije nastavnog sata i bilježe svoja razmišljanja ili nedoumice. Ova okrenuta situacija u odnosu na tradicionalnu nastavu, u kojoj se učenje novih sadržaja odvija u školi, a uvježbavanje najčešće kod kuće, odredila je i ime ove popularne metode.

Više o obrnutoj učionici možete pronaći u CARNetovom Priručniku „ICT Edu modul 6 – Obrnuta učionica i Google Disk“ (http://www.carnet.hr/upload/javniweb/images/static3/91307/File/Google_ Drive_Prirucnik.pdf) te u knjizi „The Book of trends in education 2.0“ (http://www.ydp.eu/trendbookdownload/).

Izvor:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet. (2017).  Priručnik  „Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova”. Dostupno na: https://www.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/Prirucnik_Scenarij-poucavanja.pdf, 3. 1. 2018.