prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Odobren projektni prijedlog pod nazivom “Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!”

Osnovnoj školi Podmurvice iz Rijeke odobren je projektni prijedlog iz programa Erasmum+ KA1, za područje odgoja i općeg obrazovanja pod nazivom “Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!” unutar tri bodovno najbolje rangirana projektna prijedloga. Ovim projektom Škola nastavlja s Centrom za osobni rast i razvoj kao nadogradnjom prethodnih Erasmus+ KA1 projekata (“Usudi se misliti”, “Vjetar u leđa”). 

 

Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci s rokom početka 1. srpnja 2020. godine. Projekt je usmjeren na rad s darovitim učenicima kao i s učenicima s iznad prosječnim sposobnostima. Naglasak projekta je na učenicima koji su neprimjetni, stidljivi, tihi i povučeni s ciljem povećanja dugoročne motivacije za učenje kao i povećanja samopoštovanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima. 

Ciljevi projekta jesu: razrada programa rada s darovitim učenicima i učenicima s iznad prosječnim sposobnostima za sva nastavna područja, školske aktivnosti kao i podrška učiteljima u osmišljavanju i provedbi kurikuluma, uvođenje mentorskog rada s učenikom (rad sa stručnjakom određene specijalnosti) u prirodoslovnom, STEM, umjetničkom i humanističkom području (individualno ili u grupama, formiranje vršnjačke i volonterske aktivnosti u svrhu postizanja da učenici prihvate sebe i druge i budu usmjereni na probleme kao izazove.

Očekivani ishodi projekta jesu: razvoj novih metoda učenja i poučavanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima, razvoj kurikulumske kulture i razvoj europske dimenzije škole. Učitelji će poboljšati metode poučavanja, primijeniti nove nastavne metode, implementirati metode kritičkog mišljenja u svakodnevni rad. Učenici će poboljšati strategije učenja, razviti metode kritičkog, kreativnog i divergentnog mišljenja. Edukacijom za građanina Europe planiraju razvijati toleranciju i prihvaćanje svih različitosti. Planirano je da Škola i Centar postanu prepoznatljivi po obrazovanju darovitih učenika i skrbi za njih. Centar za osobni rast i razvoj biti će nositelj ideje da škola dobije naziv Europskog talent pointa.