prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Održivost nematerijalne kulturne baštine moga kraja

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar ostvaruje suradnju s gimnazijom Goce Delčev iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji kroz istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine svojih zavičaja.

Tijekom školske godine 2022./2023. u školi se provodio projekt „Održivost nematerijalne kulturne baštine moga kraja“ koji je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu međunarodne suradnje škola.

U predmetnom projektu, školi je partner bila gimnazija Goce Delčev iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji. Partnerstvo je ostvareno na temelju prethodne suradnje kroz jedan Erasmus+ projekt, a nastavit će se i dalje, jer su obje ustanove potpisale Ugovor o suradnji.

Glavni cilj projekta je predstavljanje nematerijalne kulturne baštine kao turistički proizvod koji može nadopuniti trenutnu turističku ponudu Grada i županije i dati joj dodatnu vrijednost. Učenici su samostalno osmislili načine na koje pridonijeti održivosti nematerijalne kulturne baštine svog zavičaja i proveli svoja istraživanja u praksi i to uz pomoć istraživačke nastave, aktivnog učenja i kritičkog promišljanja.

Tijekom pripremnog dijela projekta provedene su brojne aktivnosti:

  • Održana je revija narodnih nošnji povodom Svjetskog dana audiovizualne baštine gdje je prikazano 25 različitih tipova nošnji s područja cijele Hrvatske, a bilogorski kraj predstavljen je sa šest različitih nošnji koje je ustupilo KUD Palična iz Severina, a učenici su bili modeli
  • Održana je radionica Bilogorsko kolo u kojoj su učenici, uz pomoć nastavnika i učenika Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara naučili plesati dva jednostavna šetana pjevana kola, a najviše im se svidjelo bilogorsko nijemo kolo kod kojeg se čuje samo udaranje nogu o tlo i u čiju je izvedbu trebalo uložiti najviše koncentracije i fizičkog napora
  • Organiziran je posjet Gradskom muzeju u Bjelovaru gdje su učenici obišli etnološku i povijesnu zbirke kroz koje ih je proveo viši kustos muzeja
  • Organizirano je predavanje gospodina Josipa Pleadina iz Dokumentacijskog esperantskog centra Đurđevac o tradiciji esperanta, djelovanju društva esperantista u Bjelovaru i svijetu te odlikama esperanta kao međunarodnog jezika koji nadilazi sve granice
  • Organiziran je posjeti izložbi „Kultura na dlanu“
  • Održana je radionica izrade pralina, makovnjače i orehnjače s učenicima koji pohađaju smjer pomoćni kuhar i slastičar
  • Organiziran je posjet bjelovarskoj turističkoj manifestaciji Terezijani.

U fazi realizacije sedam učenika (Matea Klasić, Marija Kapelac, Hana Kasalo, Elizabeta Kovačević, Matej Kudrnovski, Martin Kržak i Karlo Relić) i dvije nastavnice (Rajka Marković i Ana Špoljar) posjetili su kolege u Kumanovu u Sjevernoj Makedoniji. Tijekom susreta organiziran je razgled Kumanova i Skopja, posjet lokalitetima Zebrnjak i Kuklica, crkvi sv. Đorđa, pokazan je način obilježavanja Međunarodnog praznika rada, omogućeno sudjelovanje u obilježavanju Dana škole gimnazije Goce Delčev i prisustvovanje Danu otvorenih vrata škole. Održan je službeni sastanak s ravnateljicom, dogovoreni su detalji daljnje suradnje izmežu dviju škola. Također, organiziran je posjet Zajednici Hrvata u Skopju kako bi se upoznalo s načinima djelovanja hrvatske manjine u Sjevernoj Makedoniji.

Tijekom susreta, provelo se međusobno upoznavanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine zavičaja učenika. Učenici i nastavnici iz Bjelovara imali su priliku predstaviti svoj kraj kao atraktivnu baštinsku destinaciju i osmisliti kako se ona može kvalitetno prezentirati s naglaskom na održivost. Učenici iz Bjelovara su zorno prikazali bilogorske narodne nošnje i objasnili domaćinima sve njene dijelove. Međusobno su podijelili znanje i naučili jedni druge plesati tradicionalna kola: bilogorsko i pajduško kolo. Susret je bio vrlo uspješan i možemo reći nezaboravan te se vesele novome u rujnu, kada dragi prijatelji iz Kumanova dolaze u Bjelovar.