prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Osnaživanje dječjeg samopoštovanja u razredu

Mnoge situacije s nastavnicima i kolegama učenicima mogu utjecati na dječje samopoštovanje pa tako i na način na koji se suočavaju sa svakodnevnim izazovima.

* U ovom tekst kad se navodi riječ “samopoštovanje” misli se na pojam koji je skovao Denis Lawrence u svojoj knjizi pod naslovom Enhancing self-esteem in the classroom, 2006 —The development of the positive qualities of personal integrity, self-acceptance, respect for the needs of others, and the ability to empathize would comprise the ideal self in a civilized society—(Jačanje samopoštovanja u učionici, 2006. — Razvoj pozitivnih kvaliteta osobnog integriteta, samoprihvaćanja, uvažavanja potreba drugih i sposobnosti suosjećanja obuhvatio bi idealno vlastito “ja” u civiliziranom društvu —, nap. prev.).

Brojne studije ukazuju na iznimnu važnost slušanja u poticanju osobnog rasta i povećanju motivacije učenika, koji traže da ih se čuje i s njima postupa na ravnopravan način. Kako bi pomogli učenicima da djeluju u smjeru pozitivnog i snažnog samopoštovanja, nastavnici mogu početi pronalaziti aktivnosti oko kojih su učenici strastveni. Svako dijete ima svoj prirodni talent – to može biti glazbeni talent, izvrsnost u pisanju ili crtanju, ili čak nešto pragmatičnije, poput matematike. Kada slušamo njihove interese i pružamo im priliku da se izraze, možemo uočiti zanimljive detalje koji otkrivaju vrline koje ih razlikuju od drugih.

Osim slušanja, smatra se da je vrlo važno pustiti djecu da riskiraju, donose vlastite izbore i rješavaju probleme. Djeca moraju razviti sposobnosti, ali i samoprocjenu, koja je važan alat za učenje kojem nastavnici mogu poučiti djecu u učionici. To podrazumijevamo kad govorimo o inkluzivnom obrazovanju.

Vježbama ili digitalnim alatima za uvježbavanje i razvijanje talenata i interesa učenika možemo ih motivirati za razvoj njihovih talenata ili još neotkrivenih interesa. Na primjer, korištenjem društvene mreže u kojoj možemo pokretati rasprave, tematske grupe, objavljivati slike, pisati tekstove, razmjenjivati ideje i mnogo više.

Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u školama otvara velike mogućnosti za kreativni razvoj djece. Ono ih potiče da samostalno istražuju i otkrivaju. Korištenje IKT-a u nastavi može se upotpuniti izravnim aktivnostima koje će osnažiti i ojačati dječje samopoštovanje kojem se teži.

Izvor: https://www.crissh2020.eu/raising-childrens-self-esteem-class/