Split je prvi grad u Hrvatskoj u kojem će se s početkom nove školske godine provoditi projekt A1 STEMfemme Junior.