Publikaciju na temu „Pristup antisemitizmu u školama: obrazovni kurikulumi“ zajednički su razvili OSCE/ODIHR – Ured za demokratske institucije i ljudska prava Vijeća Europe i UNESCO-a, uz potporu Centra za obrazovanje o holokaustu Sveučilišnog koledža u Londonu.