prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pristup antisemitizmu u školama: UNESCO/ODIHR obrazovni kurikulumi

Publikaciju na temu „Pristup antisemitizmu u školama: obrazovni kurikulumi“ zajednički su razvili OSCE/ODIHR – Ured za demokratske institucije i ljudska prava Vijeća Europe i UNESCO-a, uz potporu Centra za obrazovanje o holokaustu Sveučilišnog koledža u Londonu.

Publikacija je namijenjena poučavateljima učitelja i nastavnika i cilj joj je pomoći nastavnicima i ravnateljima škola u sprečavanju i reagiranju na antisemitizam. Materijal pruža praktične smjernice za pristup antisemitizmu i suzbijanje predrasuda obrazovanjem, istodobno promičući ljudska prava, obrazovanje o globalnom građanstvu i rodnu jednakost.
Publikacija je dio ODIHR-ova projekta „Prelazak s riječi na djelo u pristupanju antisemitizmu“ u sklopu UNESCO-ova programa za obrazovanje o globalnom građanstvu.
Četiri sveska namijenjena su poučavateljima učitelja i nastavnika:
(1) učitelja i nastavnika u osnovnim školama
(2) nastavnika u srednjim školama
(3) nastavnika u strukovnim školama
(4) ravnatelja škola.