U školskoj godini 2022./2023. Osnovne škola Ivana Lovrića sudjelovala je u inicijativi “Europski tjedan sporta“ (EST) koja je pokrenuta 2015. godine s namjerom da se ljude diljem Europe motivira za svakodnevnu tjelesnu aktivnost i aktivan način života.