U Park prirode Učka bjeloglavi supovi, nakon više od stotinu godina, svili su tri gnijezda. Nekada ih je u Hrvatskoj bio zavidan broj, a danas se ta ptica, jedna od najugroženijih u svijetu, u našoj zemlji može vidjeti samo na Kvarneru.