U srijedu, 30. lipnja 2021. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature i popratne ispitne materijale u šk. god. 2021./2022. za tisak na Brailleovu pismu.